Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO: Kroppen och hur den fungerar.

Skapad 2021-01-25 09:45 i Påskagängets skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Biologi NO (år 1-3) Bild Svenska
Vad finns inuti våra kroppar? Hur fungerar alla delar? Vad får oss att må bra? Hur fungerar våra sinnen? Detta ska vi lära oss nu!

Innehåll

 

Vad ska vi lära oss?
- Våra sinnen och hur de fungerar. 
- Uppbyggnaden av en kropp och hur de olika delarna fungerar. 
- Saker som påverkar vår hälsa och vad vi ska göra för att må bra. 

 


Hur
 vi ska lära oss:

- Titta på filmer om människokroppen och dess funktion. 
- Rita och utforska kroppen genom bild. 
- Diskussion i grupp. 
- Praktiska övningar 
- Skriva korta texter om kroppen. 
- Läsa böcker kring kroppen (högläsning).
- Träna på olika begrepp kring kroppen, sinnen och hälsan. 
- Genomgångar (powerpoint).

Hur du visar att du kan:
Vi använder oss av olika uttryck för att dokumentera det vi lärt oss, både genom bild, skrift och muntlig framställning.
Se de olika nivåerna och vad man ska kunna under matris.

 

 
Övrigt:
Detta kommer vara ett tematiskt projekt där ämnena svenska, bild, NO (biologi), idrott och hälsa samt engelska berörs. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  Bi   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

NO Sv Bi Bl
Kroppen är toppen!

Nivå 1
Nivå 2
Människokroppens uppbyggnad
Jag kan med hjälp av en bild visa några delar av kroppen samt berätta hur de fungerar.
Jag kan berätta om flera av kroppens delar samt hur de fungerar.
Våra sinnen
Jag kan nämna våra fem sinnen.
Jag kan nämna och beskriva våra fem sinnen.
Människans behov
Jag vet några saker som påverkar vår kropp och hälsa.
Jag vet flera saker som påverkar vår kropp och hälsa och kan beskriva lite kring ohälsa.
Undersökning, jämförelse och dokumentation
Jag kan göra några enkla undersökningar. Jag kan dokumentera med lite text och bilder.
Jag kan göra flera enkla undersökningar. Jag kan dokumentera med text och bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: