Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Västra Europa, Centraleuropa och Östersjöländerna vt 2021

Skapad 2021-01-25 11:02 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Grundskola 6 Geografi
Vi kommer under vecka 5-10 under vårterminen 2021, arbeta med länderna i Västeuropa, Centraleuropa och de länder vi kallar Östersjöländerna. Du kommer få en inblick i hur länderna ser ut och hur folket lever där samt jämföra de olika länderna med varandra.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • namnge Europas huvudstäder
 •  förklara hur naturen ser ut i Västeuropa, Centraleuropa och Östersjöländerna
 • berätta var människor bor och varför
 • använda geografiska begrepp i rätt sammanhang
 • använda kartor och andra geografiska källor
 • resonera kring naturlandskap och kulturlandskap

 

Så här kommer du arbeta:

 •  läsa om Europas länder, klimat och naturtyper
 •  jämföra olika länder
 • se på film om Europa
 • använda olika källor som Puls Geografi, Gleerups digitala läromedel, atlas och internet.
 • använda blindkartor och Seterra för att träna namngeografi.
 • delta i muntliga lektionsgenomgångar

Så här visar du dina kunskaper:

 • muntliga diskussioner och resonemang
 • arbete under lektionerna
 • tester
 • lektionsavstämningar genom t.ex. formulär
 • prov

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi Västra Europa, Centraleuropa och Östersjöländerna

F
E
C
A
Landskap, resurser & befolkning
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du har ännu inte visat detta.
Du kan förklara begreppen natur- och kulturlandskap och ger exempel på detta. Du kan föra enkla resonemang kring natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du kan förklara begreppen natur- och kulturlandskap och ger exempel på detta. Du kan till viss del föra mer utvecklade resonemang kring natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du kan förklara begreppen natur- och kulturlandskap och ger exempel på detta. Du kan föra utvecklade resonemang kring natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du har ännu inte visat detta.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. sund, lågland, högland, urskog, kulturlandskap, naturlandskap, kustklimat, inlandsklimat, högplatå, torv, enklav, exportera, importera, dalgång och näringsliv
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du har ännu inte visat detta.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor på ett fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor på ett välfungerande sätt.
Namngeografi
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du har ännu inte visat detta.
Du har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet placera ut de flesta av Europas huvudstäder på en karta.
Du har goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet placera ut Europas huvudstäder på en karta.
Du har mycket goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet placera ut Europas huvudstäder på en karta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: