👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning F-2

Skapad 2021-01-25 11:49 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 9
Vi fortsätter med att ha högläsning ca 20 minuter varje dag. Vi läser olika spännande böcker och andra texter.

Innehåll

Fokusområde: Högläsning

 

Förmågor

 

...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

..kommunicea med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och

välbefinnande.

 

Centralt innehåll

 

 

Lärmål

Öka läslust

Öka sitt ordförråd

Träna på att förstå sammanhang

Se inre bilder

Kunna återberätta

 

 

 

Planering av utvärdering

Kunna diskutera och ha diskussioner kring boken

Tumme upp och tumme ner samt motivera

 

Undervisning

Läsa högt ca 20 minuter varje dag

 

Resultat av utvärderingen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -