Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering vårterminen 21 åk 4-6 Dari/persiska

Skapad 2021-01-25 13:00 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Vår syfte är att under denna termin: Eleven skall ha kunnat använda sitt modersmål för sitt språkutveckling både i modersmål och svenska språket. Att kunna argumentera, relatera och uttrycka sig både på modersmål och svenska. Att kunna jämföra och relatera för skillnaderna och eventuella likheter mellan olika traditioner och högtider som finns här och i ursprungslandet. Samt under termin perioden öka elevens ordförråd och meningsbildning i sitt modersmål, för att få kunna använda de som ett hjälpmedel för sin språkutveckling även i det svenska språket.

Innehåll

 

 

Terminsplanering Vt 21

 

Vecka Aktivitet Övrigt

 

V 3

 

Planera med elever

2- Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande.

 

-Jämföra innehållet om en dikt mellan modersmål och svenska.

"Ge instruktion om arbetsområde. Se arbetsblad".

 

V 4

 

 -Läsa en dikt tillsammans och diskutera likhet och skillnad mellan modersmål och svenska.

 

V 5

 

- Att skriva en berättelse, om det tema som du mest intresse har för.

Berättelsen ska senast den 22:e februari vara inlämnad via unikum.

 

V 6

 

- Att urskilja och skriva likheter och skillnader.

 

V 7

 

 

- Läsa ett kapitel från din lärobok

 

 - Träna på ord och begrepp

 

V 8

 

SPORTLOV

 

V 9

 

3. Anpassa språket efter olika syften, Mottagare och sammanhang.

 

                                                 Arbetsområde: Valfritt ämne för skrivuppgift och muntligt presentation.

                                                                     "Ge instruktioner om arbetsområde"

 

V 10

 

                                                                           -Jobba med din presentation.

 

 

V 11                                                           

                                                                         - Presentera din presentation

 

 

V 12

 

- Redovisning

 

V 13

 

6. Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor där svenska förhalanden

 

Arbetsområde: att befinna sig bland två och mer kulturer

 

V 14

PÅSKLOV

 

V 15-17

 

Reflektera, ransonera en eller olika jämförelser.

 

V 18-19

 

Träna på skrivande, (meddelande, tackkort, inbjudan, brev,....)

 

V 20

 

Titta på en film

V 21

 

Analysera filmen

 

V 22

 

Samtal om betyg och bedömning

V 23

 

Utvärdering

 

V 24

 

Avslutning gemensamt titta på en film

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Att skriva en beskrivning av ett vald ämne av dig själv.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: