👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext med temat kroppen

Skapad 2021-01-25 13:11 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Svenska Biologi Svenska som andraspråk
När du jobbar med faktatexter kommer du arbeta utifrån temat kroppen. Viktigast här är att kunna strukturen hos en fakta text. Det är även viktig att du får med ämnesspecifika ord och begrepp som är kopplade till temat kroppen.

Innehåll

Mål med detta arbetsområde:

 • kunna planera en text med hjälp av tankekarta
 • kunna samla in fakta som är relevant för uppgiften
 • kunna identifiera olika delar av en faktatext
 • kunna skriva en faktatext
 • kunna bearbeta egna texter

 

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen:

Under ett antal veckor kommer du arbeta med faktatexter utifrån temat kroppen. Under arbetets gång kommer du att planera, skriva och utvärdera din egen samt en annans faktatext. Du kommer fördjupa dina kunskaper gällande ord, begrepp och termer från biologin. Genom undervisningen kommer du att träna dina kunskaper i att samla in, sålla ut och sammanställa fakta från olika källor. Du kommer bearbeta din text utifrån formativ bedömning, som är till för att utveckla ditt skrivande och kunnande. I slutet av arbetsområdet kommer du ha en faktatext med temat kroppen som du producerat utifrån din nivå.

 

 

Hur bedöms din förståelse 

Din förmåga att:

 • kunna planera en text med hjälp av tankekarta
 • kunna samla in fakta som är relevant för uppgiften
 • kunna identifiera olika delar av en faktatext
 • kunna skriva en faktatext
 • kunna bearbeta egna texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6