👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utedag vid trollgläntan

Skapad 2021-01-25 13:19 i Björkås särskola Ludvika
Under våren ska klass D vara på utedag en gång i veckan. Då ska vi använda naturen och miljön runt skolan som klassrum.
Grundsärskola F – 4 Motorik Vardagsaktiviteter Kommunikation Verklighetsuppfattning
Under vintern och våren ska vi tillbringa en fredag fm i månaden vid vår uteplats trollgläntan. Vi lämnar skolan och använder naturen som klassrum.

Innehåll

Utedagar

Under vintern och våren ska vi på träningsskolan vara utomhus en fredag fm i månaden utomhus. Vi lämnar skolan och använder naturen som klassrum.

Vi kommer att göra en eld där vi gräddar våfflor, pinnbröd eller krabbelur.

Vi kommer att ha naturskola och leka lekar.

Vi kommer att göra experiment med snö och is.

Vi kommer att bygga snöfigurer och måla och skapa i/med snö och is.

Vi kommer att ha tipspromenad med frågor och bilder.

Vi kommer att turas om klassvis att ansvara för aktiviteter.

 

Vad ska vi lära oss?

Naturens växlingar under olika årstider.

Vi lär oss om vattnets olika former genom att studera snö och is.

Vi lär oss om naturen runt vår uteplats.

Vi observerar om det finns några spår efter djur i närmiljön.

 

Hur ska vi lära oss?

Genom att vi gör iakttagelser från gång till gång.

Vi fotograferar och söker efter fakta på nätet.

Vi gör experiment med is och snö.

Vi lär oss genom att svara på frågor under tipspromenad.

 

Hur du visar vad du kan?

Genom att du deltar i diskussioner.

Genom att du svarar på frågor under tipspromenaden.

Genom att du deltar genom att svara på frågekort i klassrummet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  7-9
 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
  MOT  7-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  7-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  7-9
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  1-3
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper.
  VEU  1-3
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  4-6
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  4-6
 • Vattnets olika former och kretslopp i naturen.
  VEU  4-6