👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemblespel

Skapad 2021-01-25 13:28 i S:t Lars gymnasium Linköping
Gymnasieskola Musik
Ensemblespel är en del av kursen Musik 100 p.

Innehåll

Under kursen deltar du som elev i flera olika ensembleprojekt och i olika musikaliska konstellationer. Vi kommer att ha uppspel, konserter och muntliga eller skriftliga reflektioner efter varje avslutat område.

Matriser

Mus
Ensemblespel

E
C
A
Eleven musicerar..
Eleven musicerar efter enkel ackordanalys och på gehör. I sitt musicerande följer eleven med viss säkerhet genrespecifika krav och uppvisar ett visst konstnärligt uttryck. Det musikaliska resultatet av elevens bidrag till den musikaliska gestaltningen är tillfredsställande.
Eleven musicerar efter enkel ackordanalys och på gehör. I sitt musicerande följer eleven med viss säkerhet genrespecifika krav och uppvisar ett konstnärligt uttryck. Det musikaliska resultatet av elevens bidrag till den musikaliska gestaltningen är tillfredsställande.
Eleven musicerar efter enkel ackordanalys och på gehör. I sitt musicerande följer eleven med säkerhet genrespecifika krav och uppvisar ett gott konstnärligt uttryck. Det musikaliska resultatet av elevens bidrag till den musikaliska gestaltningen är gott.
Eleven redogör..
Eleven redogör översiktligt för grundläggande instrumental och vokal repertoar i olika stilar.
Eleven redogör utförligt för grundläggande instrumental och vokal repertoar i olika stilar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande instrumental och vokal repertoar i olika stilar.
Eleven tar ansvar för instuderingen...
Eleven tar ansvar för instuderingen av enkla sånger, alternativt låtar och danser, i grupp och kan framföra dem inom gruppen. Dessutom ger eleven enkla förslag på hur arbetet kan förbättras.
Eleven tar ansvar för instuderingen av enkla sånger, alternativt låtar och danser, både i grupp och självständigt och kan framföra dem inom gruppen. Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras.
Eleven tar ansvar för instuderingen av enkla sånger, alternativt låtar och danser, både i grupp och självständigt och kan framföra dem inom gruppen. Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade förslag på hur arbetet kan förbättras.
Instrumentkunskap
Eleven redogör översiktligt för de vanligaste musikinstrumenten och för grundläggande röstvård.
Eleven redogör utförligt för de vanligaste musikinstrumenten och för grundläggande röstvård.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för de vanligaste musikinstrumenten och för grundläggande röstvård.
Tillsammans med andra kan eleven..
Tillsammans med andra kan eleven med tillfredsställande resultat anpassa en sång, alternativt en låt, till den egna gruppens särdrag.
Tillsammans med andra kan eleven med tillfredsställande resultat anpassa en sång, alternativt en låt, till den egna gruppens särdrag.
Tillsammans med andra kan eleven med tillfredsställande resultat anpassa en sång, alternativt en låt, till den egna gruppens särdrag.
När eleven samråder med läraren..
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.