👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik i skogen

Skapad 2021-01-25 13:46 i Knyttebo Dibber Sverige AB
Förskola
Vi använder oss av naturen och skogen som ett hjälpmedel till att lära, utforska och få förståelse för allt liv som finns i naturen. Barnen får där möjlighet att utveckla sin motorik genom att klättra, hoppa, springa mm. Detta ger barnen ett viktig led i deras utveckling

Innehåll

 

 

BAKGRUND

En av vår lärmiljö är skogen och naturen. I förskolans uppdrag ingår det att barnen ska få möjlighet att växla mellan olika aktiviteter under dagen, både inomhus och utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och naturmiljö.

MÅL

  • Målet är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin motorik, koordination och kroppsuppfattning. Barnen ska utveckla nyfikenhet samt lust att lära och få intresse för naturen. Barnen ska ges möjlighet till rörelseträning i varierade terränger där barnens fantasi berikas i leken. Utmaningarna ges utifrån barnens förutsättningar
  •  
  •  

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi gör både längre och kortare utflykter från förskolan. Olika skogsmiljöer med berg, stenar, stubbar, backar, träd, buskar mm besöks av förskolan. Även lekparker med gungor och rutschkanor, öppna gräsytor som inbjuder till spring och grupplekar.  Alla dessa miljöer erbjuder barnen allsidiga utmaningar.       

 Vi går olika långt och stannar olika länge beroende på barnens ålder. För de äldre barnen kan utmaningen vara att gå till en skog längre bort och bygga en koja men för de yngre kan det vara en utmaning att gå till en närliggande lekpark med tillhörande skogsdunge.  

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar med foton, lärloggar och blogg. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar genom att reflektera och analysera vår planering och följer kontinuerligt upp på vår planering.