👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skänninge förr och nu

Skapad 2021-01-25 14:19 i Lindbladsskolan Mjölby
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3)
Vi kommer att lära oss mer om Skänninge och dess historia

Innehåll

Målet med undervisningen

Vi kommer att arbeta med Skänninge och dess historia för att eleverna ska lära sig mer om ortens historia. Målet är att eleverna ska få ör att få en historisk referensram och på så sätt få en djupare förståelse för framtiden. Eleverna ska kunna få en förståelse hur historiska berättelser används i samhället samt lära sig begreppen dåtid, nutid och framtid. Eleverna kommer att få lära sig om hemortens historia.

 

Så här ska vi arbeta

Eleverna kommer att få lyssna till fakta om Skänninge.

Sedan får eleverna skriva en text om dagens samtalsämne.

Eleverna kommer att få delta i klassrums diskussioner och dela med sig av sina kunskaper.

Arbetet kommer att avslutas med en promenad runt om i Skänninge för att ta del av ortens historia.

Arbetet kommer att pågå under en femveckors period.

 

Det här ska bedömas

Eleven är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner

Eleven färdigställer ett faktahäfte om Skänninge för och nu

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3