👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Le Maroc

Skapad 2021-01-25 14:34 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Innehåll Rubrik: Marocko Syfte och förmågor - varför ska vi arbeta med detta? (skrivs i ingresstexten utan rubriker) Period - tiden då vi arbetar med momentet/arbetsmomentet. Arbetssätt - hur ska vi arbeta? Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde - egenformulerad text i punktform från centralt innehåll samt vid behov ord- och begreppslista över ämnesspecifika ord och begrepp. Utvärderingsformer - Hur bedömer vi? (Löpande bedömning ska alltid finnas med). Preliminär veckoplanering - I grova drag Kunskapskrav - Använd dig av funktionen i unikum.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Marocko: Du kommer att läsa och lyssna på olika texter om Marocko, en familj på semester i Marrakesh, om en överraskning och fakta om Marocko. Syfte och förmågor: Du kommer att veta mer om kända platser och hur Marocko styrs och du kommer att utveckla din läs och hörförståelse. Du kommer också att få lära dig nya ord, användbara fraser muntligt och hur man formulerar sig grammatiskt riktigt i skrift

Innehåll

Innehåll

 

 . 

 

Period - Vi arbetar med detta v 2-7 

 

Arbetssätt - Varje vecka har vi genomgång och översättning av text( lyssna och läsa) Du tränar glosor( muntligt och skriva)

 Du övar i övningsboken  

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde

* Förstå lite om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i Marocko

* Lära dig om intressanta platser, turistmål och statsskick i Marocko

* Utveckla din språkliga förmåga genom grammatik, ordkunskap och meningsbyggnad

 

Utvärderingsformer - Varje vecka får du glosförhör och du får även läsa högt för uttalsträning, samt översätta muntligt

V 7 avslutas med ett läs och hörförståelsetest baserat på det ni läst.

 

Preliminär veckoplanering - v 2-4 Marrakesh v 5- grammatik direkta och indirekta objekt v 6 fakta om Marocko 

 

Kunskapskrav -  se nedan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9