👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 3, Prima 3A

Skapad 2021-01-25 14:44 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 3 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt och du använder den dagligen på många olika sätt. I matematik kommer du att få arbeta mycket med praktisk matte. Du kommer att få arbeta med konkret och laborativt material. Vi kommer att ha mycket matteprat. Vi kommer även använda oss av läromedlet Prima.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

...utveckla din matematiska förmåga att

 • använda rätt begrepp och sätta in dem i rätt samband
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Det gör vi genom att lära oss
 • multiplicera och dividera med talen 3 och 6
 • undersöka sannoliokhet
 • statistik, tabell och diagram
 • klockan, analogt och dialogt

 Så här ska vi arbeta...

 • praktiska övningar, spel och lekar 
 • arbeta enskilt och tillsammans 
 • gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • prata matte utifrån olika kooperativa strukturer
 • färdighetsträning 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

Jag kommer bedöma din arbetsinsats, men även din delaktighet i genomgångar och lektionssituationer samt hur du tar ansvar för ditt eget arbete.

 Matrisen är en checklista för matematiska färdigheter efter att ha arbetat med kapitel 3 Prima matematik 3A.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3

Matriser

Ma
Kapitel 3, Prima 3A

Kapitel 3

Klockan
Jag kan med stöd hela analoga och digitala klockan.
Jag kan hela analoga klocka och med stöd hela den digitala klockan.
Jag kan hela analoga och digitala klockan.
Sannolikhet
Jag kan med stöd förklara begreppen sannolikhet och utfall.
Jag kan förklara begreppen sannolikhet och utfall.
Jag kan visa och förklara hur stor sannolikheten är av ett påstående genom att använda rätt begrepp.
Multiplikation, tabell 3 och 6
Du kan kan räkna multiplikation med hjälp av upprepad addition. 3+3+3 = 9 3x3 = 9
Du kan hoppa 3 och 6- hopp och visar det på en tallinje.
Du kan 3:an och 6:ans multiplikationstabeller.
Division med nämnaren 3 och 6
Du kan med stöd av vuxen och/eller konkret material räkna ut division med nämnaren 3 och 6.
Du kan med bildstöd och/eller konkret material räkna ut division med nämnaren 3 och 6.
Du kan räkna ut division med nämnaren 3 och 6.
Statistik, tabell och diagram
Jag kan med stöd läsa av tabeller och diagram.
Jag kan läsa av och se samband i en tabell och ett stapeldiagram. Behöver stöd att läsa av ett cirkeldiagram.
Jag kan läsa av och konstruera egna tabeller och diagram.