👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi åk 8-9 VT 21

Skapad 2021-01-25 14:55 i Hosiannaskolan Grundskolor
Olika sorters energi och arbete
Grundskola 9 Fysik
Vad menas med Energi? Vi lär oss om olika sorters energiformer. Vi kommer också att genomföra en del praktiska uppgifter, lösa enkla uppgifter för att kunna beräkna energi, arbete och effekt samt se samband dem emellan.

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik (genom att utföra en del praktiska uppgifter, och redovisa skriftligt
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället genom ett prov och laborationsprov som kommer att genomföras redan v.4.

Innehåll:

 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället.
 • Några sätt att lagra energi.
 • Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av olika energiformer. 

Hur ska vi arbeta?

Vi går genom kap. 8 Energi i bocken Fysik Direkt individuellt samt gör en del uppgifter i grupp,

Arbete i boken, kap 8, s. 142 till 163

Bedömning

1. Det sker hela tiden på lektionerna. Du visar hela tiden hur du utvecklar dina förmågor genom att jobba med innehållet. Dessutom kommer vi att skriva prov redan  V.4a och genomföra ett laborationsprov v.4b. Varje elev kommer att utmanas och göra en del extra uppgifter som visar förståelse och kunskaper i äämnet. Att föra anteckningar, besvara alla frågor skriftligt, samt kunna visa svaren på kap. uppslaget 8 är ett krav för att få ett godkänt betyg.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik Energi Hosiannaskolan åk 8-9

E
C
A
Kunskap
-ta ställning
Du kan med enkla motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, teknik, miljö, samhälle). Du för till viss del diskussionerna framåt
Du kan med utvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, teknik, miljö, samhälle). Du för diskussionerna framåt
Du kan med välutvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, teknik, miljö, samhälle). Du för diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem.
Kunskap
-förmedla
Du kan i huvudsak använda dina kunskaper för att skapa enkla texter/framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan relativt väl använda dina kunskaper för att skapa utvecklade texter/framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda dina kunskaper för att skapa välutvecklade texter/framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Begrepp
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Begrepp
-resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om enkla fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med fysikaliska begrepp. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människor och teknik påverkar miljön och visa på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om förhållandevis komplexa fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med fysikaliska begrepp. Du kan föra relativt väl utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människor och teknik påverkar miljön och visa på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komplexa fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med fysikaliska begrepp. Du kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människor och teknik påverkar miljön och visa ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.