👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelarna och världshaven

Skapad 2021-01-25 15:00 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vilka är världsdelarna? Vilken världsdel tillhör Sverige?

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Jag ska lära mig:

 • kartans väderstreck
 • världsdelarnas namn
 • världshavens namn
 • använda en karta eller en jordglob.
 • kunna peka ut någon för dig viktig plats eller något för dig viktigt land.

 

Hur ska jag lära mig?

Jag ska lära mig genom att:

 • läsa faktatexter
 • titta på film
 • diskutera
 • arbeta med kartor
 • tillverkar egna kartor
 • använda väderstrecken

 

Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

 • samtala i par kring världsdelarnas och världshavens namn samt placering med hjälp av karta eller glob

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3