👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans tecken

Skapad 2021-01-25 15:04 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 1 – 3 Svenska Kommunikation
Under höstterminen bygger vi upp ett ordförråd och eleverna får lära sig tecken som de har användning av i sin vardag.

Innehåll

Syfte:

Syftet med veckans tecken är att arbeta med fler olika kommunikationssätt för att stärka elevernas språk. Vi använder oss av tecken som stöd och bilder. 

 

Undervisningens innehåll:

 

Arbetsgång: 

 

Varannan måndag presenteras nya tecken för eleverna. 

Gemensam genomgång på samlingen där vi tillsammans övar på veckans tecken. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-3
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3

Matriser

Sv KOM
Tecken som stöd

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Kommunikation
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
Språket
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
Kommunikationsverktyg
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.