👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslust och läsintresse

Skapad 2021-01-25 15:26 i Blästadsskolan särskola Linköping
Grundsärskola 4 – 6 Svenska
Vi vill i svenskan öka intresset hos våra elever för böcker, för att läsa och utveckla deras kunskaper i läsning samt läsförståelse.

Innehåll

* Beskrivning av arbetsområdet: 

Vi ska arbeta med att öka elevernas läslust och läsintresse genom att: 

- läsa i läsgrupper blandat från alla klasser i 4-6.  

- lyssna på högläsning samt diskutera texter och bilder.  

 

Vi ska arbeta med lästräning och läsförståelse genom att:

- läsa genom att ljuda, lära oss ordbilder, få ett flyt i läsningen och öka ordförrådet.  

- utifrån elevernas egen nivå öva på att läsa, förstå, kunna återberätta innehållet i meningar och texter samt läsa mellan raderna. 

- lyssna på högläsning och diskutera texterna tillsammans. 

 

* Du ska känna till och kunna använda följande begrepp:

författare, sida, uppslag, kapitel

 

* Du kommer att lära dig genom:

- att öva på att lyssna aktivt på högläsningsboken och vara med i diskussionerna om boken.  

- att lästräna i läsgrupp, tillsammans med en vuxen.  

- att öva på att svara på frågor och återberätta innehållet i texten i läsgruppen tillsammans med en vuxen.   

 

* Du visar vad du har lärt dig genom att: 

- visa intresse för den lästa texten genom att vara med i samtal, ställa och svara på frågor. 

- med eller utan stöd av bilder läsa texter med bekant innehåll. 

- svara på frågor om innehållet för att visa din förståelse för texten med eller utan stöd av bilder. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med visst flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
  Sv  C 6
 • Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  C 6
 • Eleven kan med flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
  Sv  A 6
 • Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  A 6