Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2021-01-25 15:36 i Villaskolan Kristianstad
Gustav Vasa och Vasatiden
Grundskola 5 Historia
Vasatiden På 1500-talet blir Gustav Vasa kung i Sverige. Han tillhör en gammal adelssläkt från Uppland, Vasaätten. Innan Gustav Vasa blir kung kämpar han på Sturepartiets sida mot den danske kungen Kristian II, mer känd som Kristian Tyrann.

Innehåll

Vad ska jag kunna och känna till:

 • Vem Gustav Vasa var och vad han gjorde för Sverige
 • Hur Sverige bröt sig loss från Kalmarunionen
 • Vad reformationen innebar och fick för konsekvenser
 • Vilka förändringar som skedde i Sverige och hur de påverkade människorna och riket
 • Varför det finns olika sätt att se på Gustav Vasa
 • Kunna förklara begrepp som är kopplade till ämnesområdet
 • Känna till spår av Vasatiden som finns kvar idag
 • Hur vi använder oss av historiska källor

 

Så här kommer vi att arbeta med området:

Genomgångar, muntligt berättande

 • Läsa i boken Upptäck historia och andra faktatexter
 • Se på filmer 
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt
 • Skriva texter

 

Det här kommer jag att bedöma:

 • Dina kunskaper om vem Gustav Vasa var och vad han har haft för betydelse för Sverige.
 • Hur du använder dig av olika begrepp som är kopplade till området.
 • Jag bedömer lektionsarbetet och utifrån ett prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Gustav Vasa

>>>
>>>
>>>
Faktakunskaper och begrepp
Att använda kunskaper och begrepp
Jag behöver träna på att redogöra för fakta om vasatiden.
Jag kan på ett enkelt sätt, redogöra för fakta om vasatiden. Jag kan på ett enkelt sätt, sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang.
Jag kan beskriva och förklara fakta som hör till ämnet. Jag använder mina kunskaper om fakta och begrepp i flera sammanhang.
Jag beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och använder mig av fakta och begrepp som hör till ämnet. Jag använder kunskapen i olika sammanhang.
Tidsperioder
Jag behöver träna på att berätta om vad som hände under vasatiden och viktiga personer från denna tidsepok.
Jag kan, på ett enkelt sätt, berätta om hur man hade det, vad som hände och om olika samtida personer.
Jag berätta om hur man hade det, vad som hände och om olika samtida personer. Jag kan till viss del också förklara och motivera, vad, hur och varför.
Jag berätta om hur man hade det, vad som hände och om olika samtida personer. Jag även förklara och motivera, vad, hur och varför.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: