👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt: Den blomstertid nu kommer

Skapad 2021-01-25 15:45 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Fred såg hur hastighetsmätaren närmade sig hundra. Han blev ännu räddare än förut. Tänk om han hade sagt nej till alla planer, stannat kvar i aulan och fortsatt sjunga Den blomstertid nu kommer. Då skulle allt varit bra nu.

Innehåll

Klassen kommer att läsa en gemensam roman, Den blomstertid nu kommer av författaren Marie-Chantal Long och reflektera kring innehållet, romanens teman och romanens budskap och koppla romanen till författaren, både enskilt och i grupp. Du kommer att ha möjlighet att välja om du vill göra en muntlig slutuppgift (till exempel arbeta två och två och intervjua en av karaktärerna eller göra en bokanalys) eller skriftlig slutuppgift (välj mellan att skriva ett brev till en av karaktärerna i boken eller att skriva en bokanalys).

Under ledning av lärarkandidaten Emma kommer ni att få koll på vilka de nio ordklasserna är. När ni tränar er på ordklasser kommer ni att använda er av boken Den blomstertid nu kommer och psalmen "Den blomstertid nu kommer". 

Matriser

Sv
Läsprojekt: Den blomstertid nu kommer

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse genom att på ett enkelt sätt reflektera kring bokens innehåll och de tankar som förs fram i boken. Du kopplar även boken på ett enkelt sätt till annat du läst, sett, hört talas om eller upplevt.
Du visar god läsförståelse genom att på ett utvecklat sätt reflektera kring bokens innehåll och de tankar som förs fram i boken. Du kopplar även boken på ett utvecklat sätt till annat du läst, sett, hört talas om eller upplevt.
Du visar mycket god läsförståelse genom att på ett välutvecklat sätt reflektera kring bokens innehåll och de tankar som förs fram i boken. Du kopplar även boken på ett välutvecklat sätt till annat du läst, sett, hört talas om eller upplevt.
Tolka och resonera om budskap
Du resonerar om teman och budskap i romanen på ett enkelt sätt.
Du resonerar om teman och budskap i romanen på ett utvecklat sätt.
Du resonerar om teman och budskap i romanen på ett välutvecklat sätt.
Verket och upphovsmannen
Du gör en enkel koppling mellan romanen Den blomstertid nu kommer och författaren Marie-Chantal Long.
Du gör en flera kopplingar mellan romanen Den blomstertid nu kommer och författaren Marie-Chantal Long.
Du gör flera utvecklade kopplingar mellan romanen Den blomstertid nu kommer och författaren Marie-Chantal Long.
Samtala och diskutera
Du deltar till viss del i gruppens samtal och diskussioner om boken genom att framföra åsikter och underbygga dem med enkla argument.
Du deltar i gruppens samtal och diskussioner om boken genom att framföra åsikter och underbygga dem med utvecklade argument.
Du deltar med stort engagemang i gruppens samtal och diskussioner om boken genom att framföra åsikter och underbygga dem med välutvecklade argument.
Skriva texter
Du skriver eller framför muntligt en text som till viss del följer mallen för hur din valda texttyp ska vara uppbyggd.
Du skriver eller framför muntligt en text som till stor del följer mallen för hur din valda texttyp ska vara uppbyggd.
Du skriver eller framför muntligt en text som följer mallen för hur din valda texttyp ska vara uppbyggd.
Skrivregler
Du skriver med viss språklig variation och du följer skrivregler ibland.
Du skriver med språklig variation och du följer oftast skrivregler.
Du skriver med god språklig variation och du följer skrivregler.