👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsartiklar och reportage

Skapad 2021-01-25 16:00 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Under det här arbetsområdet kommer du få läsa notiser, nyhetsartiklar och reportage och lära dig om genretypiska drag för dessa texter. Vi diskuterar dessutom källkritik. Kan man lita på allt som står i tidningar? Vid slutet av kursen skriver du ett eget reportage eller en nyhetsartikel.

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du utveckla din förmåga att:

 

 • Läsa och analysera texter för olika syften
  • Du läser t.ex. en typisk nyhetsartikel som är uppbyggd med rubrik, ingress, brödtext, bild och bildtext. Du lär dig dessutom skillnaden mellan reportage, artikel och notis samt att urskilja olika tidningstexters budskap, motiv, syfte, avsändare och sammanhang.
  • Källkritik: kan man lita på allt som står i tidningar?

 

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift
  • Du skriver en egen nyhetsartikel/ett reportage och redigerar din text med hjälp av datorns funktioner .
  • Du ger och tar respons på olika texter
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
  • Du skriver olika typer av tidningstexter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Hur citerar man och gör källhänvisningar?
  • Du bearbetar din text så att den blir lättare att förstå (stavning, skiljetecken, meningsbyggnad) .

Moment:

 

Arbetsområdet är uppdelat på varierade former av undervisning, alltifrån genomgångar (där ni antecknar), enskilt arbete i bl.a. Clio, samt grupparbeten där ni läser och diskuterar olika tidningstexter. På slutet av arbetsområdet skriver ni en egen nyhetsartikel eller ett eget reportage.

 

Hur du kan visa vad du kan:

-       Du skriver minst ett reportage eller en nyhetsartikel och lämnar in den senast den  _________

-       Du visar att du förstått tidningsartiklarnas innehåll genom att lämna in dina svar på frågorna i det här häftet samt i reportage/nyhetsartiklar som du får av Nina (med frågor)

-       Du deltar i gruppdiskussioner och klassamtal.

-       Du visar din läsförmåga i ett läsförståelseprov

 

Vad jag kommer att bedöma:

 

 • Ditt deltagande i samtal och diskussioner
 • Din läsförmåga (att du kan läsa en tidningstext, t.ex. ett reportage och återge huvudinnehållet)
 • Att du i din skrivuppgift visar att du vet hur nyhetsartiklar eller reportage är uppbyggda
 • Hur du följer skriftspråkets normer i dina texter (stavning, punkt, komma, stor och liten bokstav, variation, textbindning)

 


 Lycka till! /Nina och Anna

Matriser

Sv SvA
Nyhetsartikel och reportage åk 7

E
C
A
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en artikel/ett reportage.
Du följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en artikel/ett reportage.
Du följer instruktionen. Texten fungerar väl som en artikel/ett reportage.
Innehåll
Nyhetsartikel: Artikeln innehåller enkla beskrivningar av ett händelseförlopp och svarar på frågorna: vad, vem var, när, hur och varför. Reportage: Ditt reportage innehåller enkla beskrivningar av t.ex. miljö och personer och du behandlar ämnet för ditt reportage på ett enkelt sätt t.ex. genom att återberätta.
Nyhetsartikel: Din artikel innehåller utvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva bakgrund och förklara/låta personer uttala sig. Reportage: Ditt reportage innehåller utvecklande beskrivningar av t.ex. miljö och personer. Du växlar fakta, beskrivningar och intervjuer.
Nyhetsartikel: Din artikel innehåller välutvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva bakgrund och förklara/låta personer uttala sig. Informationen är relevant. Reportage: Ditt reportage innehåller välutvecklade beskrivningar av bl.a. miljö och personer. Du växlar fakta, beskrivning och intervjuer på ett sätt som ger texten fint flyt.
Struktur
Artikeln/reportaget är i huvudsak sammanhängande och begriplig. __________________________ Textbindningen är enkel.
Artikeln/reportaget är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom rubrik, ingress, brödtext och styckeindelning. _________________________ Textbindningen är utvecklad.
Artikeln/reportaget är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning, samt effektiv rubrik, ingress, brödtext och avslutning. ____________________________ Textbindningen är välutvecklad (t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, beskrivning och intervjuer).
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. _________________________ Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. _________________________ Tempus (tidsform – nutid/dåtid) fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar i en artikel/ett reportage. ___________________________ Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. __________________________ Tempus fungerar relativt väl.
Ordvalet är träffande, varierat och lyfter texten. Ordvalet passar väl i en artikel/ett reportage. ____________________________ Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande (du blandar långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt). ____________________________ Tempus fungerar väl.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.