Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematisk lärmiljö

Skapad 2021-01-25 16:25 i Förskolan Slätta Falun
Förskola
Vi kommer att jobba med att utveckla vår lärmiljö och framför allt fokusera på den matematiska miljön, för att inspirera och utveckla barns lärande.

Innehåll

Syfte

Vi vill erbjuda en rik lärmiljö som inbjuder till att upptäcka, utforska och samtala om matematik. Barnen ska få möjlighet att utveckla matematik i leken.

 

Mål

Matematiken ska på ett naturligt sätt finnas i vår lärmiljö

Hur?

 • vi vill använda oss av både formellt och informellt material
 • erbjuda material som stimulerar barnens matematiska förmåga
 • många bilder som lockar till samtal och reflektion
 • aktiva pedagoger 
 • vi ger barnen tid, rum och ro för lek
 • materialet ska vara tillgängligt för barnen 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: