👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pengar

Skapad 2021-01-25 19:36 i Bjäre skola Båstad
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Money, money, money! Varför har vi pengar, hur får vi dem, hur använder vi dem, vad kostar saker? Allt detta ska vi ta reda på mer om.

Innehåll

Undervisning, för att nå målen kan du:

Lyssna på och delta i diskussioner kring pengar.

Titta på filmer om ekonomi och pengar.

 

Mål och bedömning

När vi är färdiga med detta arbetsområde ska du kunna:

Beskriva och berätta kring:

- Varför vi har pengar. 

- Olika sätt att betala för saker och tjänster.

- Vad olika saker och tjänster kostar. 

- Förklara vad begreppen: ekonomi, pengar, betalningsform, skatt, varor och tjänster betyder. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3

Matriser

SO
Pengar

>
>
Mål i åk 3
Varför har vi pengar?
Jag kan berätta om någon anledning till att vi har pengar.
Jag kan berätta om flera anledningar till att vi har pengar.
Eleven beskriver några betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Hur betalar vi?
Jag kan berätta om något sätt att betala.
Jag kan berätta om flera olika sätt att betala.
Vad kostar varor och tjänster?
Jag är medveten om vad något kostar.
Jag är medveten om vad flera olika varor och tjänster kostar.
Begrepp
Jag känner till några begrepp och kan förklara dem.
Jag känner till alla begreppen och kan förklara dem.