👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik (design) 9 A v 2- v7

Skapad 2021-01-25 23:05 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Planering för klass 9 a i teknik avsnitt design

Innehåll

Teknik planering årskurs 9 a vt 21 moment 1

 

Innehåll: Vad är Teknik?, Vad är Design? hur går designprocessen till?; vilka faktorer är viktiga för god design? teknikhistoria, hållbar utveckling mm

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Teknik

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med användning av ämnesspecifika viss begrepp beskriva  för att uppnå ändamålsenlighet och hur enkelt identifierbara delar samverkar funktion. Dessutom för eleven underbyggda resonemang om likheter och enkla och till viss del skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och  möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala modeller. Under pröva enkla arbetsprocessen  . bidrar eleventill att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt Eleven gör  dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där enkla intentionen i arbetet är synliggjord. till viss del 

Eleven kan föra underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska  enkla och till viss del system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar enkla och till viss del kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med användning av relativt god ämnesspecifika begrepp beskriva   för att uppnå ändamålsenlighet och hur ingående delarsamverkar funktion. Dessutom för eleven underbyggda resonemang om likheter och utvecklade och relativt väl skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och   möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala pröva och ompröva utvecklade modeller. Under arbetsprocessen   formulerar ochväljer elevenhandlingsalternativ som med någon  . Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, bearbetning leder framåt utvecklade ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är synliggjord. relativt väl 

Eleven kan föra underbyggda resonemang kring hur några föremål och  utvecklade och relativt väl tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra underbyggda resonemang om hur olika val av utvecklade och relativt väl tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Pass

Datum

Moment

1

18/1

Boklån Teknik Direkt

Vad är Teknik? ev utdelning av styrdokument Skolverket

Start kap 6 Design gör tekniken mänsklig. Bildspel

Påbörja frågor sid 140 Kan du?

2

25/1

Forts kap 6 Design gör tekniken mänsklig. Bildspel

Fortsätt frågor sid 140 Kan du?

3

1/2

Forts kap 6 Design gör tekniken mänsklig. Bildspel

Fortsätt frågor sid 140 Kan du?

Ev påbörja frågor Fundera mera. sid 140

4

8/2

Ev start Labb Hållbarutveckling/flasklabb (glast, plast och metall)

Se instruktioner sid 142 “ 2 Hållbar utveckling”

Samt ev start uppgift 3” Design genom tiderna 3a och 3 b se sid 142

5

15/2

Fortsätt med uppgift 3 a+ b. Design genom tiderna.

Om möjligt lämna in

6

22/2

Jobba i kapp och lämna in Kan du frågor ( nr 1-15)?, Fundera mera (nr 1-4), Hållbar utveckling ( 2a och 2 b) samt Design genom tiderna 3a och 3b