👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Linblomman

Skapad 2021-01-26 07:28 i Asplundens förskola Hudiksvall
Förskola
Under denna period har vi fokus på Barns delaktighet och inflytande i verksamheten

Innehåll

 

Verksamhetens planering 

Mål- och kunskapsområde: Barns delaktighet och inflytande/utveckla barnens förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan 

Vecka: 4

Nyfikenhetsfråga: Hur visar barnen empati mot varandra? Hur tar barnen ansvar för vår miljö på Linblomman.

  

Barnen gjorde

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

Barnen skapade en egen lärmiljö- Sjukhus. Där många barn deltar samtidigt.

Barnen deltog i ett rollspel av pedagogerna. Där fokus var att ta ansvar för vår miljö på förskolan samt att ta ansvar för att alla kan vara delaktiga i leken. Barnen fick sedan reflektera kring uppkomna dilemman.

Barnen uppskattar även vår fiskedamm. Där får möjlighet på att öva munmotorik och kroppsuppfattning.

 

Rollspel av pedagoger gör det lättare för barnen att ta till sig ett budskap samt att de själv får sätta ord på vad som händer och vad vi kan göra annorlunda.

 

Barnens nya lärmiljö utvecklar barnens empati för andras välmående och att ta ansvar för sakerna i sjukhuset.

Lustfyllda och lekfulla lekmiljöer utvecklar barnens sociala samspel.

Skapande av en ny lärmiljö har gett barnen möjlighet till delaktighet och inflytande över verksamhetens innehåll.

 Barnen utvecklar sin förmåga att:

- vänta på sin tur.

- samspela

- att ansvar för miljön- vara rädda om våra saker på förskolan.

- Att ta ansvar för att vi alla har det bra på förskolan genom att vara en bra kompis och säga snälla saker till varandra

- kroppsuppfattning och munmotorik   

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18