Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

projektplanering 3 spindeln

Skapad 2021-01-26 07:57 i 181371 Förskolan Gullängen Stockholm Farsta
Förskola
Vi har valt att arbeta med temat djuren på starrmyran samt djuren på en bondgård. I det här arbetet kan vi utveckla intresse och förståelse för djur och natur.

Innehåll

 

Vad (innehåll):

Då vi förra terminen varit en del i starrmyran och hälsat på djuren där har vi sett ett intresse hos barnen och därför valt att arbeta med att ta reda på mer kring djuren och lära oss mer tillsammans med barnen. Vi har även pratat kring vad en bondgård är och några barn har uttryckt ett intresse för traktorer och stora maskiner så vi ska ta reda på vilka typer av fordon som kan finnas på en bondgård. 

Vi har talat lite övergripande kring bondgården och några barn känner till vad en bondgård är och några utav dess djur som kan finnas där. Vi projicerar bilder från våra besök på starrmyran och pratar om djuren. 

Tanken är att starta med att lära oss kring ett djur i taget och vilket djur det blir beror helt på barnens intresse. Vi kommer fördjupa oss och titta på hur djuren ser ut, vad de äter, vad de bidrar med till oss osv. 

 

 

    

Varför (syfte):

Vi valde att arbeta med djuren på bondgården då vi sett detta intresse för djur hos barnen efter våra utflykter till Starrmyran parken. Vi känner att vi genom att fördjupa oss i detta tema kan ge barnen mer kunskap och förståelse kring djur och vad de bidrar till oss. Om betydelsen av att ta hand om djuren och värna om vår jord och natur. 

Några barnen har redan olika kunskaper om djuren och vad de används till och genom att arbeta med detta tema så ger vi barnen gemensamma upplevelser att utgå ifrån.

Vi vill kunna öka barnens förståelse för naturvetenskap, matematik och hur miljön påverkar i samhället, allt detta vill vi kunna ge barnen via detta teamarbete.

Barnen kommer få möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och vi kommer också kunna tillsammans med dom söka svar på deras frågor och funderingar. 

intresset ligger just nu i bockarna bruse. Det började med att de vart intresserade av bockarna som finns på starrmyran, Kajsa och Lisa som de sedan kopplade till bockarna bruse sagan. Så det kommer vi fortsätta arbeta med och just nu är barnen inne i en period då de gärna vill lyssna till sagan men vill även spela upp och återberätta sagan med hjälp av olika material vi har på förskolan. 

 

Hur (metod):

 För att barnen ska kunna dela sina erfarenheter, reflektera och lära sig mer kommer vi fortsätta arbeta i mindre grupper. I de grupperna kommer vi att blanda våra äldsta och minsta barn. Barn lär av varandra och har som sagt olika erfarenheter och kunskap med sig, det är viktigt att alla kan lära av varandra. 

Då vi förra terminen pratat krig bondgården och djuren som kan finnas där går vi nu denna termin vidare med att fördjupa oss och lära oss mer om ett djur i taget. och detta kommer göras på olika sätt och med olika medel som tex drama/rollekar, skapande, matematik, IKT, språk och kommunikation samt naturkunskap. 

Vi kommer att ha projektdagar tis-tors med en dag som vi planerar för utflykt till starrmyran. Projektorn har varit en bra komplement för att förtydliga vårt tema så vi kommer fortsätta arbeta med projecierande arbetsätt för att fortsätta ge barnen, framförallt våra minsta, ett sätt att kunna få ta del av temat genom att få se, röra, känna och höra, kunna utforska med sin kropp. Till temat kommer vi även att använda oss utav TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) dels för att öka barnens förståelse för hur tecken ser ut men också som ett komplement för de barn som än inte har talet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: