👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud

Skapad 2021-01-26 08:20 i Regnbågen Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Alla barn på Violen ska känna att de är värdefulla och bra precis som de är. Hjärtrud hjälper barnen att stärka sin självkänsla och omtanke för andra.

Innehåll

BAKGRUND

Alla barn på Violen ska känna att de är värdefulla och bra precis som de är. Hjärtrud hjälper barnen att stärka sin självkänsla och omtanke för andra, samt förstå rätten till sin egen integritet.

MÅL

Varje barn ska känna sig värdefullt och tryggt i sig själv och ha förståelse kring rätten av sin egen integritet.

METOD - GENOMFÖRANDE

Genom lärvännen Hjärtrud får barnen verktyg till att stärka sin självkänsla och förstå andras perspektiv och känslor.

Hjärtrud presenteras på samlingen. Hjärtrud viskar i pedagogens öra. Hjärtrud berättar vad det betyder att vara värdefull och att alla är värdefulla.

Vi använder aktiviteter där presenterar alla barn varandra och skicka Hjärtrud vidare, samt lär sig att ta hänsyn och hjälpa varandra på samlingen.

 

 

DOKUMENTATION

Arbetet med Hjärtrud dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på Avdelnings, planeringstid, Reflektionstid, Teammöte och , för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18