👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Korsstygn med träram

Skapad 2021-01-26 08:20 i Kämpetorpsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Slöjd
I årskurs 6 har vi samslöjd där vi broderar en tavla med korsstygn samt designar och tillverkar en tavelram i trä.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi arbetar under ca. 12 veckor med "samslöjd". Detta innebär att vi arbetar med ett gemensamt projekt i textil och trä och metallslöjd. Vi lär oss brodera korsstygn som är ett bundet broderi och till detta skall vi tillverka en ram. Under arbetets gång utvecklar eleven kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik.

Hur ska vi arbeta?

 • Vi arbetar med hantverksteknikerna korsstygn och sammanfogning av trä
 • Vi har muntliga, visuella, manuella och skriftliga instruktioner
 • Vi tränar, använder och skriver slöjdord och begrepp i undervisningen och i loggbok
 • Vi tränar eleverna att utveckla medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer, i sin vardag och tidsperioder.

Vad ska du lära dig?

Sl 4-6
 • Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl 4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Genom att aktivt delta på lektionerna
 • Genom att beskriva din arbetsprocess i din loggbok
 • Genom dina skisser och planeringar
 • Hur du hanterar material, redskap och hantverkstekniker under arbetets gång
 • Hur du följer skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner
 • Dina val av materialens framställning i kombination av färg och form 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6