Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling - Gösen

Skapad 2021-01-26 09:38 i Gemensamt i Örebro förskolor Örebro
Förskola
Vårt mål på Tybblelunds förskola är att utveckla barnens språk och kommunikation samt ge förutsättningar för att utveckla ett rikt och nyanserat talspråk. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka lära och kommunicera i olika sammanhang för dagens och framtidens samhälle.

Innehåll

  

Mål 

Vårt mål på Tybblelunds förskola är att utveckla barnens språk och kommunikation samt ge förutsättningar för att utveckla ett rikt och nyanserat talspråk. 

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka lära och kommunicera i olika sammanhang för dagens och framtidens samhälle. 

 

 

Vad (innehåll)? 

·       Högläsning 

·       Vardagliga samtal 

·       Sång, rim och ramsor 

·       Begreppsförståelse 

·       Skriftspråk och symboler

 

Hur (form)?  

Skapa en stimulerande undervisningsmiljö där barnen får möjlighet att utveckla sitt språk och kommunikationsförmåga. 

 

 

Vem/vilka (aktör)? 

Tybblelunds förskola, barn, pedagoger och vårdnadshavare. 

 

 

Var (ute-inne-rum-plats)? 

Sker överallt. 

 

När (tid)? 

Alltid

 

Varför dessa val? 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. 

 

 

 

 

Gösens arbete med språkutveckling

Vi har valt att jobba utifrån följande läroplansmål där förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ” intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra …” men även förutsättningar att utveckla sitt ”… ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta …” och ”… kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften” (Lpfö 18, s 14). 

Syftet med vårt valda utvecklingsområde och vårt mål är att vi vill öka barnens språkförmåga och ordförråd. Vi vill visa på att det finns andra sätt att kommunicera och uttrycka sig 

 

 

 Hur gör vi? 

 • Tecken som stöd  
 • Bildstöd 
 • Dagsschema 
 • Veckans tecken 
 • Visuellt material i samlingarna 
 • Sagor 
 • Sånger 
 • Rim och ramsor 
 • Babblarna (Babba) 
 
 

 

Dokumentation, uppföljning och analys av vårt arbete med social hållbar utveckling sker löpande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: