👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse, Hälsa och Livsstil

Skapad 2021-01-26 10:12 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I det här kunskapsområdet kommer vi att ha fokus på olika kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer. De rörelseaktiviteter vi kommer att arbeta med har sin utgångspunkt i sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap, olika lekar, spel och idrotter, inomhus.

Innehåll

Vecka 4: Styrketräning: olika övningar i stationer, olika begrepp som förknippas med styrka och styrketräning, träningsdagbok.

Vecka 5: Konditionsträning: olika övningar i stationer, olika begrepp som förknippas med kondition och konditionsträning, träningsdagbok.

Vecka 6: Kombinationsträning: styrketräning och konditionsträning i stationsform, olika begrepp som förknippas med hälsa och livsstil, träningsdagbok. 

Vecka 7: "Knopp och kropp". Fokus kommer att ligga på hur rörelse och fysisk träning kan förknippas med olika mentala och psykiska positiva effekter, olika begrepp som kan förknippas med mental träning, träningsdagbok. 

Uppgifter

 • Rörelse, Hälsa och Livsstil

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6