Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering i förskolan

Skapad 2021-01-26 10:02 i Förskolan Freden Ludvika
Förskola
Vad är programmering? Vi pratar med barnen om robotar, programmering och kommandon. Barnen får själva programmera och styra sin robot. Med denna styrda pedagogiska aktivitet vill vi pedagoger att barnen ska få utforska matematik, språk, samspel och teknik

Innehåll

Varför programmering ? 

Det är ett uppdrag förskolan har 

Det är en förutsättning för olika yrken.

Barnen ges möjlighet att utveckla : Sin förståelse och förmåga kring begreppsuppfattning.

: sina kommunikativa funktioner 

: sin känsla för läge och riktning 

: sin förmåga att föra och följa ett resonemang.

 

Hur gör vi ? 

Vi pratar med barnen om programmering , robotar och kommandon.

Vi har använt oss av Blue bots. 

Vi använder oss av en bokstavsmatta och stavar ord eller barnens namn.

Vi har också en matta med färger och former samt en transparent matta där vi själva väljer vad vi ska jobba med.

Barnen  får knappa in ett kommando med pilar på sin blue bot (  Robot ) som visar hur den ska ta sig till de olika bokstäverna.

Först får barnen lägga ut ett kommando med pilar. ( rakt fram , sväng , höger , vänster och bakåt ) , sedan programmera sin robot och få den att gå framåt, bakåt eller åt sidorna till det tänkta målet.

Vi delar upp oss i mindre grupper med 4-5 barn i varje grupp.

 

 

Vad vi har arbetat med :

Kreativt och logiskt tänkande

Matematik och strategi 

Tänka utanför boxen

Samarbete 

Turtagning 

Lägesbeskrivningar

Färg och form 

Symboler

Språket

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: