👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2021-01-26 10:25 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Privatekonomi Hushållsekonomi Samhällsekonomi Företagsekonomi Hur hänger allt ihop? Hur ser det ekonomiska kretsloppet ut i samhället? Vilket stöd finns det för de som inte får ihop sin ekonomi?

Innehåll

Syfte: Vi kommer att arbeta med ekonomi för att du ska få kunskap om vad ekonomi är och hur vi påverkar varandra. Vi kommer prata om vilket stöd det finns för de som behöver och då med fokus på barnen för att du ska känna till det. 

 

Hur:

Vi kommer att ha en del genomgångar, se lite film, arbeta med olika uppgifter och läsa i boken.

1. Ekonomi vad är det. Gå igenom vad ekonomi är på olika nivåer men fokusera på privatekonomi och hushållsekonomi. Prata om vad en familj är och hur det kan se olika ut.

2. Prata mer om samhällsekonomi, skatt och det ekonomiska kretsloppet. 

3. Prata om hur olika ekonomiska villkor vi har i samhället och vilket stöd det finns. 

4. Arbeta med en självständig uppgift.

5. Titta på ur det ser ut i världen för barnen. Hur olika det ser ut beroende på vart man lever på jorden.

6. Arbeta med en uppgift där du ska söka fakta på internet och både hitta svar men också visa att du kan vara källkritisk

 

Så här får du visa mig din kunskap:

Du kan visa mig dina kunskaper på lektionstid i t.ex. genomgångar och uppgifter. 

Du ska i slutet göra en enskild uppgift där du ritar upp det ekonomiska kretsloppet och förklarar hur pengarna cirkulerar. Du ska också skriva och berätta hur skatten används för att ge alla barn så lika förutsättningar som möjligt och ta ställning till om du tycker det är bra eller dåligt att alla får barnbidrag.

Du ska göra en uppgift där du tar reda på svar genom att söka på internet och där du också ska skriva källkritik.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
  Sh  C 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6