Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur på vintern

Skapad 2021-01-26 10:36 i Kulladals förskola Kristianstad
Förskola
Vad händer med våra djur under den kalla vintern? Vi tar reda på mer...

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Vi fortsätter att arbeta med temat årstider. Just nu har vi fått en riktigt kall vinter med snö och is. Vad händer med maskarna nu och fåglarna som inte längre kan hitta någon mat och djuren i skogen? Vi har hittat en film och ett material som vi ska presentera för barnen för att vi ska få svar på just dessa frågor.  

Vi tar tillvara på barnens intresse och nyfikenhet och ska studera mer om djurens olika metoder för att överleva och hantera den kalla vintern och förstå fördelarna med att värna om allt levande. 

 

MÅL

Barnen känner till olika metoder som olika djur använder för att överleva vintern samt varför. 

De har utvecklat sin förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

 

METOD

Vi börjar med att titta på en film från SLI som handlar om hur djuren överlever vintern. Barnen får reda på innan att när filmen är slut ska de få samarbeta kring hur djuren klarar sig på vintern. Vi behöver lyssna aktivt för att kunna bidra med kunskaper till gruppen. När filmen är slut ska vi fundera på hur djuren gjorde för att överleva. Vi ska i mindre grupper diskuterar och sedan placera rätt djur under rätt rubrik: anpassa, migrera, flytta. Sedan ska vi i helgrupp diskutera vårt resultat. 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar barnens reflektioner, aktiviteter och lärande i Unikums lärlogg och Instagram. Vi dokumenterar även med text och bilder som sitter på vår tema-vägg så att både barnen själva, vårdnadshavare samt vi personal kan följa arbetet. 

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar på gemensam reflektionstid genom att titta på dokumentationerna i Unikum och diskutera resultatet. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: