👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SSJ Reportage åk 8

Skapad 2021-01-26 10:51 i Storsjöskolan Umeå
Efter det här arbetsområdet ska eleverna känna till texttypen reportage och kunna jämföra med texttypen artikel.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer du arbeta med reportage. Vi kommer att läsa om vad ett reportage är, läsa olika reportage och i slutet av arbetsområdet kommer ni att få skriva ett eget reportage.

Innehåll

Vecka 43-48

Du kommer lära dig om texttypen och dess kännetecken. Vi kommer att ha gemensam genomgång av reportagets uppbyggnad och vi kommer att läsa olika reportage tillsammans.

Du kommer att intervjua en person som du sedan ska skriva ett reportage om.

Bedömning

Bedömning sker av det inlämnade reportaget.

Betygssättning sker utifrån följande aspekter:


Reportagets struktur: rubrik, ingress, brödtext.
Reportagets innehåll: gestaltande beskrivningar, röd tråd. Närvarokänslan i texten.
Reportagets språk: stavning, meningsbyggnad (stor bokstav, skiljetecken), styckesindelning, språklig variation.               

Kombination text och bild: Genom att kombinera text och bild så att de olika delarna samspelar förtydligar, förstärker och levandegör du textens budskap. 

Uppgifter

 • Reportage

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav svenska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Tolka & resonera om budskap
Detta görs både genom att vi diskuterar och jämför det vi läser, men också genom att du kan analysera och jämföra den information du hittat.
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter - språkriktighet
Du visar i ditt reportage att du kan ta an dig en ny texttyp och att du kan tänka på mottagare och situation. Hur ser texten ut? Stavning, skiljetecken, spalter, layout?
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
Detta berör din brödtext i reportaget, dvs. att du får med gestaltningar i form av alla sinnen och att du beskriver för att underhålla.
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Söka, välja ut och sammanställa
Detta gäller den fakta du inhämtat både på lektioner och på internet och hur du väljer stoff från dessa och sammanställer dem till en sammanhängande text med en början och ett slut.
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Detta gäller dina faktarutor, avslut och ingress, hur du sammanställer för att hitta en start och ett avslut. Hur arbetar du med källhänvisning? Är du källkritisk? kan man lita på allt som står etc. Om du lägger in från andra källor, hur gör du då? Hur visar du att du kan detta?
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Detta gäller din bild till texten och hur du har anpassat den till texten. Vilken del passar den in med? Vad har du för bildtext? osv.
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.