Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation

Skapad 2021-01-26 11:16 i Tallbodaskolorna Linköping
Grundskola 5 – 6 Svenska
I detta område så kommer vi att arbeta med argumentation i svenskämnet. Vi kommer att arbeta med hur man känner igen en argumenterande text och vi kommer även att skriva egna argumenterande texter. I slutet av området så kommer eleverna även att få träna på att debattera mot varandra.

Innehåll

Del 1: Under den första veckan så kommer vi i klassen att gå in på vad argumentation är och hur man känner igenom en insändare. Vi kommer gå in på hur en insändare är uppbyggt och eleverna kommer att få träna på att skriva egna insändare utifrån valda ämnen som berör dem i skolsituationer. 

Del 2: Här kommer eleverna att få möta på debattartiklar, vi kommer i helklass att gå igenom hur en debattartikel är uppbyggd samt vad man behöver tänka på. Vi kommer att läsa olika artiklar tillsammans och diskutera dessa tillsammans. Därefter så kommer eleverna att få skriva egna debattartiklar utifrån ämnen som berör samhället.

Del 3: I slutet av detta område så kommer eleverna att bli indelade i mindre grupper där de kommer att få ett ämne som de ska vara för eller emot. Eleverna får då i sina grupper leta fram olika argument till sitt ämne, området kommer avslutas i form av elevdebatter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6

Matriser

Sv
Argumentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Koppling till uppgiften - artikel
Du följer inte instruktionen. Du skriver med hjälp av lärare en i huvudsak fungerande argumenterande text.
Du följer instruktionen. Du skriver en i huvudsak fungerande argumenterande text.
Du följer instruktionen. Du skriver en relativt väl fungerande argumenterande text.
Du följer instruktionen. Du skriver en väl fungerande argumenterande text.
Innehåll - artikel
* Ämnet presenteras i rubriken och i det första stycket. * Innehåller skribentens åsikt och argument om ämnet.
Dina åsikter är otydliga. Dina argument utvecklas inte.
Begripligt innehåll. En eller flera åsikter framgår. Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten/åsikterna.
Relativt tydligt innehåll. En eller flera åsikter framgår relativt tydligt. Ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Tydligt innehåll. En eller flera åsikter framgår tydligt. Ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Struktur - artikel
* Texten är ordnad i stycken * säger sin egen åsikt i första stycket. * Därefter ges argument som stöd för åsikten. * Innehåller motargument. * Förslag till problemets lösning. * Avslutar med att sammanfatta sin åsikt.
Din struktur är otydlig. Den saknar inledning och avslutning. Den saknar styckesindelning. Den är ej sammanhängande/ingen röd tråd.
I huvudsak fungerande struktur. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Relativt väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckesindelning/stycke-markering. Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex ”först, sedan, eftersom” finns.
Väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en välfungerande inledning, avslutning, styckesindelning/stycke-markering. Textuppbyggnaden stöds av flera och varierande sambandsord.
Åsikt och argument - debatt
Åsikten är otydligt presenterad och saknar argument.
Åsikten är tydligt presenterad och argumenten stöder åsikten.
Åsikten är tydligt presenterad och argumenten är underbyggda med hjälp av fakta såsom undersökningar, statistik m.m Motargument bemöts.
Åsikten är tydligt presenterad. Argumenten är underbyggda av fakta såsom undersökningar, statistik, m m. Även känslor används som ett sätt att få med sig åhörarna. Motargument bemöts på ett sätt som gynnar dina argument.
Framförandet - debatt
Läser innantill.
Talar tydligt. Använder manus som stöd.
Använder stolpmanus men talar fritt. Varierar rösten.
Debatterar engagerat och visar stor säkerhet.
Lyssna/Svara - debatt
Tar bara upp sina egna argument.
Kopplar det som sägs till ämnet och till vad motdebattören har sagt.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att kommentera, argumentera, ställa frågor och analysera den andres argument.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar.
Respektera andras åsikter - debatt
Lyssnar inte på den andres åsikter
Lyssnar på den andres åsikter.
Lyssnar på den andres åsikter och respekterar den andres åsikter.
Bemöter den andres åsikter på ett respektfullt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: