Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska förskoleklass F14

Skapad 2021-01-26 12:45 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Svenska
Eleverna arbetar med grunderna i svenska utifrån Bornholmsmodellen och Trulle.

Innehåll

Onsdag 08.40-09.20 (1 grupp = 6 barn)

Torsdag 12.00-12.30 (halvklass varannan vecka)

Fredag 08.40-09.20, 10.00-10.50 (halvklass byte)

 

Källor:

Bornholmsmodellen: Vägen till läsning (2007) Ingvar Lundberg

Språkstegen, Lärarbok (1996) Anne.Marie Bryntse, Anita Palmkvist

https://www.skolverket.se/sok?query=Undervisning+i+f%C3%B6rskoleklass+webbkurs

 

 

Ordförråd  Omgång 1 V 2-3, omgång 2 V4-5

Omgång 1

Ha bilder på djur som de tidigare arbetat med hos Johan. Djuren är daggmask, gråsugga, älg, räv, snigel, spindel. 


Skriv upp de olika orden på en tavla och sätt upp bilderna runt omkring. Låt eleverna dra streck mellan ord och bild. Fråga eleven om den kan ljuda ordet. Stötta när det behövs.


Ställ olika frågor om djuren. 


Låt eleverna skriva av orden på mindre whiteboards.


Omgång 2. 

Omgång 2 är ord som är en förkunskap/stödord inför/under verkstäderna (skärp i havet). Orden är: hav, havsbotten, marint skräp, mikroplast, organismer, hållbar utveckling.


Skriv upp de olika orden på en tavla och sätt upp bilderna runt omkring. Låt eleverna tillsammans fundera på vad bilderna kan betyda och vilket ord som kan passa ihop med bilden.  Låt eleverna dra streck mellan ord och bild. Fråga eleven om den kan ljuda ordet. Stötta när det behövs.


Låt eleverna skriva av orden på mindre whiteboards.

 

Ord - Trulle s28-30 Bornholmsmodellen 2B fredag v3

Den här lektionen hjälper eleven att förstå att en mening består av en rad ord. 


Övning 1: Säg en mening med enstaviga ord. 

Bo går.

Förklara för eleverna att meningen har två delar - två ord. 

Låt varje ord få varsin kartongbit som du hänger upp på tavlan. 

Gör en treordsmening och gör samma sak med den. Bo går.

Li äter glass.

Trulle målar.

Solen lyser.

Jag går hem.

Katten sitter på stolen.

Den bruna hunden gräver i sanden.

En fågel flyger till sin holk. 


Övning 2

Låt barnen sitta i en ring med ett barn i mitten. Låt barnet i mitten gå på kartongen medan de andra barnen räknar hur många steg (ord) meningen innehåller.


Låt barnet i mitten bestämma hur många steg det tänker ta och låt de andra barnen komma på en mening. 


Övning 3 

Låt eleverna räkna orden i meningar när du presenterar dem muntligt.  

 

Ord - Bornholmsmodellen 2c 2d - Torsdag halvklass v3&4

Barnens medvetenhet om ord stärks  genom att de får lägga en kloss eller en så kallad plockis för varje ord. 


Övning 1 ge barnen 6-7 klossar eller plockisar. Säg en mening och visa hur man kan upprepa meningen långsamt ord för ord med en liten paus mellan varje ord. Och för varje ord lägger du ut en kloss/plockis som får representera de ord du just säger.


Övning 2 Visa för eleverna att man lägger ut klossarna från vänster till höger, så att barnen börjar vänja sig vid läsriktningen. Sen får eleverna testa. 


Lisa sparkar bollen.

Sven hoppar hage.

Hönan värper ägg.

Olle sitter på stolen.Låt en eller flera av eleverna att upprepa meningen och peka på varje kloss medan de uttalar ordet som klossen representerar.


Testa samma sak med längre meningar:

Snart ska Per gå till skolan.

En mus har söta öron.

Johan kör en vit bil till jobbet.

Johanna bor i ett stort blått hus.

Madde sitter på en bekväm stol. 

Ellen leker med Anna i skogen.

Elsa bor i ett slott. 

Robin gillar att spela fotboll.

 Övning 3 -Vilket ord är längst? onsdag v 4-7

I den här övningen får barnen träna på att längden på ord inte hänger ihop med den verkliga storleken på objektet. 


Vilket ord är längst?

Ställ frågan till barnen samtidigt som du visar bilderna på föremålen. Låt barnen lyssna och gissa vilket ord som är längst. Skriv sedan orden på en whiteboard under varandra så att det blir tydligt för barnen vilket ord som är längst.


björn eller kattunge

nyckelpiga eller ko

motorcykel eller buss

får eller fingerborg

lamm eller elefant

spindel eller orm

val eller skalbagge

fågelunge eller häst

bok eller knappnålshuvud

spagetti eller tall

telefon eller gran

stol eller midsommarstång


När barnen svarar, skriver du upp orden under varandra och ni diskuterar om svaret är riktigt. 


 

 

Ord - substantiv Fredag v4

Övning 1 - Klassificering av substantiv

Förbered bilder av ett garage, ett kök, ett sjukhus samt material som tillhör de olika miljöerna. Ett barn tar upp upp en sak ur lådan och lägger den på rätt ställe. “Jag tog ett äpple, det tillhör köket”. Fortsätt med alla andra saker. 


Övning 2

Ett barn har en möbelaffär, ett annat har en djuraffär och ett tredje en klädaffär. De ställer sig på olika platser i rummet. Övriga barn får vara ett djur, en möbel eller ett klädesplagg. 


Barn nummer 1: Jag är en stol - då tillhör jag möbelaffären osv. 


Övning 3

Titta er omkring i rummet. Vad har vi för saker här? Vad har ni för saker hemma? Vad finns det för saker i bilen? Alla ord som är namn på saker kallar vi för substantiv och de kan ändras. Man kan säga en bänk men flera bänkar. 


Berätta för barnen om din skrytsamma granne. Hon ska alltid vara värst. Säger jag att jag har en cykel så säger han att han har tre. Nu ska ni få låtsas att ni är skrytsamma grannar. 


Du säger: Barnen säger:

Jag har en stor väska. Jag har fem stora väskor.

Jag sitter på en stol. Jag sitter på tre stolar.

Jag har sett en bra film. Jag har sett fyra bra filmer.

Jag har sett ett spöke. Jag har sett två spöken.

Jag slog sönder ett fönster. Jag slog sönder fyra fönster.


Övning 4 - Vokalbyte

Säg ett ord och be barnen i kör säga ordet i plural

mus-möss hand-händer son-söner

fot-fötter stad-städer tång-tänger

tand-tänder bok-böcker

gås-gäss and-änderOrd och meningar (lek) bornholmsmodellen 2E 2F 

Torsdag vecka 5&6

Den här leken stärker barnens insikt om att ett ord kan stå för sig själv eller vara en del av en mening. Barnen övar sig med andra ord på att gå från mening (helhet) till ord (del) och från delar till helhet. En sådan flexibel hållning är en viktig sida av den språkliga medvetenheten. Orden blir enskilda instrument i en orkester. 


Övning 1 

Barnen sitter i en ring. Nu kommer jag att säga något till er. “Månen lyser på natten”. Det jag sagt till er kallas för en mening. 


Fyra av barnen får ett ord var från meningen. Upprepa nu meningen ord för ord och låt ett barn i taget resa sig upp, när alla barn med ett ord rest sig upp läser vi meningen tillsammans. 


Berätta nu för de andra eleverna att här har vi nu en mening. Hur många ord är det? Låt sedan eleverna som inte är tilldelade ord att lägga klossar framför sig i läsriktningen. 


Fortsätt med nästa mening: 

Månen lyser på natten.

Sara sitter vid ratten.

Katten räcker vacker tass. 

Akta yxan den är vass. 

Flickan leker i sanden. 

Hon har en spade i handen. 

Snart går du i första klass.

hästar drar så stora lass.

Rätt är aldrig fel.

Halv är aldrig hel. 


Övning 2

Vad händer om barnen säger orden i en annan ordning? 

Vad händer om två barn byter plats?

Vad händer om bara vartannat barn får säga sitt ord? 

Vad händer om bara den med blått får säga sitt ord? 


Övning 3 - Gör meningen klar. 

Syftet med den här övningen är att stärka barnets föreställning av vad en mening är. Det sker genom att barnet får öva på att konstruera hela meningar.


Säg till barne; “Nu ska jag säga en mening. Lyssna noga för meningen är inte riktigt klar. Det fattas något och nu ska vi tillsamman göra den klar. Moa har en gul…”


Låt barnen ge förslag på hur meningen kan sluta. Räkna antalet ord och markera med klossar. Lägg klossarna i läsriktningen. Låt några barn börja meningen och andra hjälpa till att avsluta den. 


Moa har en gul…

Mamma stod och tittade på…

Pia cyklar till…

Pappa visslar på…

Moster Lisa har varit i…

Vi såg fyra…

Sara kunde inte hitta…

Maja hoppade från…
Sammansatta ord (bornholmsmodellen 2G & Trulle) Fredag v5

Syftet med den här leken är att ett org kan vara sammansatt av flera ord. Barnen ska försöka komma på vilka nya ord man kan få genom att sätta ihop två ord.


Barnen ska använda händerna. Varje hand står för ett ord. Händerna hålls upp en bit ifrån varandra. Den ena handen står för ordet “fot” den andra står för ordet “boll”, när händerna förs samman och möts har ett nytt ord uppstått; fotboll. 

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: