Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bornholmsmodellen; Lyssna på ljud

Skapad 2021-01-26 12:55 i Kvinnebyskolan Linköping
Grundskola F Svenska
I denna första nivå av Bornholmsmodellen leks lekar och övningar elevernas intresse för ljud. Eleverna får utforska sin förmåga att lyssna och uppmärksamma ljud i omvärlden och från sig själva.

Innehåll

 Lärandemål 

Språklekarna syftar främst till att utveckla barnens fonologiska medvetenhet. Syftet är att eleverna ska träna sig i att uppmärksamma det talade språket som är en förutsättning för att förstå den alfabetiska principen dvs. att det finns ett samband mellan språkljuden, fonemen i det talade språket och bokstäverna.

Undervisning

Under dagen tränar läraren eleverna på att lyssna in varandra, ge eleverna lika talutrymme, turtagning, respekt och tydlighet. Under arbetspass arbetar vi i mindre grupper med eleverna med hjälp av lyssnandelekar, munmotorikgympa, instruktionsövningar och ljud inom och utomhus. Vi arbetar även kooperativt med olika samarbetsövningar. 

Förmågor vi tränar 

 • Vidareutvecklar elevernas förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.
 • Utvecklar elevernas förmåga att ge och ta muntliga instruktioner.
 • Utvecklar elevernas förmåga att berätta och beskriva händelser och situationer så att innehållet tydligt framgår.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: