Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Eftis - mellis

Skapad 2021-01-26 13:13 i Kungsbergsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Hem- och konsumentkunskap
Pedagogisk planering Eftis - mellis

Innehåll

Pedagogisk planering 

Fritidsavdelning: Eftis

Läsår: 20/21

 

Lärandemål

Att själv kunna göra sig ett lämpligt mellanmål. Ha förståelse för vad som är ett bra och dåligt mellanmål och hur olika mat påverkar oss på olika sätt.

Ha kunskap om hygien kring handvarande av livsmedel.

Genom att använda oss av "färgmellis" då eleverna får en slumpad bordsplacering vill vi vidga eleverna socialt och få dem att umgås i nya konstellationer.

Eleven lär sig att ta första kontakten med nya människor.

Vi utmanar även, på ett positivt sätt, nervositeten det kan innebära med slumpad bordplacering. Det är bra att lära sig att nervositet inte är farligt eller behöver vara otäckt.

Vi tror även att det kan bli ett större lugn under mellis av detta.

Förmågor

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Planering av utvärdering

 

 

Undervisning

En till två gånger i veckan finns ett alternativ på mellanmål utöver vårt bas-mellis. På tisdagar har vi "mysmellis" och på fredagar eller annan dag brukar också ett alternativt mellanmål finnas.

Detta kommer att fortgå under hela läsåret.  

På en uppsatt lista skriver vi ner vilket mysmellis vi haft på tisdagarna. Då kan eleverna enkelt läsa på listan och komma ihåg de olika alternativ vi presenterat.

 

Resultat av utvärdering

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,
  Gr lgr11
 • upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: