Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriv, stavnings - och grammatikregler AST Vidingsjöskolan

Skapad 2021-01-26 14:06 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska
Eleverna kommer få lära sig om skriv, stavnings- och grammatikregler.

Innehåll

Period

 

 

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

Genom elevernas egna producerande texter och eller arbetsuppgifter i skriv, stavnings- och grammatikregler.

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

Hur väl eleven formulerar sig och kommunicerar i skrift samt hur väl eleven kan urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. 

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

Genom gemensamma genomgångar om skriv, stavnings- och grammatikregler.

Genom att titta på filmer på ur.se, grammatikbolaget och bokstavslandet.

 

Eleverna får lära sig hur hur man skriver fullständiga meningar med stor bokstav i början och med punkt, fråge- eller utropstecken i slutet av meningen.

Eleverna får lära sig om J-ljudet, Ng-ljudet, Sj-ljudet, Å-ljudet och Ä-ljudet.

Eleverna får lära sig om ordklasserna adjektiv, substantiv, verb, räkneord, pronomen, adverb, interjektioner, prepositioner och konjunktioner.

 

Eleverna arbetar med individanpassade uppgifter både muntligt och skriftligt.

 

 

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

Genom kontinuerlig muntlig återkoppling till elevernas producerade texter och meningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: