Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - läran om det levande

Skapad 2021-01-26 14:21 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 Biologi
Här får du lära dig: - att alla levande organismer består av celler - för att cellerna ska leva behöver de föda, vatten och syre

Innehåll

 

Du ska kunna:

● vad som kännetecknar det levande
● hur växt och djurceller är uppbyggda
● redogöra för fotosyntesen
● vad energin används till i fotosyntesen

● växters olika delar
● grunderna för pollinering och varför det är viktigt, ekosystemtjänster
● fröspridning, exempel på olika sätt
● ge exempel konkurrens bland växter

● förklara skillnaden mellan en producent och konsument

● ge exempel på några producenter och konsumenter
● beskriva sampelet mellan producent, konsument och nedbrytare
● känna igen olika grupper av ryggradslösa djur och ge exempel
● känna igen några av de djur vi tittat på vi Kvarngården
● känna till grunderna för nyckling
● vad som menas med en art

● hantera sterolupp och mikroskop
● dokumentera ditt arbete skriftligt

Begrepp att kunna:

● fotosyntes och cellandning
● producent och konsument
● näringskedja, näringsväv
● nedbrytare och kretslopp
● konkurrens 

Vi kommer att arbeta med

 • genomgångar
 • arbetsuppgifter
 • filmer
 • laborativt arbete 
 • diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: