Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sakprosa och studieteknik

Skapad 2021-01-26 14:26 i Långsjöskolan Norrtälje
Planering där vi arbetar med noveller, novellens uppbyggnad och typiska drag. Vi arbetar även med gestaltningar av personer och miljö samt ordklasserna substantiv, verb och adjektiv i syfte att berika och variera skrivandet.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Studieteknik är något vi har användning av i alla ämne. Vi kommer arbeta med tips för att minnas det vi lärt oss, olika texttyper som hör samman med sakprosa, faktatexter.

Innehåll

Undervisning

 • Vi kommer att träna oss på olika sakprosatexter och kommer använda SO som exempel när vi tränar olika tekniker för studieteknik.
 • Ni kommer skriva referat och träna på referatmarkeringar.
 • Att föra resonemang.
 • Att källkritiskt granska texter.

Bedömning

 • Referat med referatmarkering.
 • Källkritik

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: