Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturens kretslopp

Skapad 2021-01-26 14:27 i Testskolan Öckerö Öckerö
Förskola
Övergripande tema - Naturens kretslopp Höstens projekt - Samla och skörda, alens utveckling, högtider och traditioner.

Innehåll

Var är vi?

Vårt övergripande tema är naturens kretslopp som vi under hösten kommer att utforska genom vårt projekt - Samla och skörda, Alens utveckling, högtider och traditioner.

Hur förändras växterna under årstiderna? Få förståelse för sambanden i naturen. Uppmärksamma växternas olika användningsområden. Kännedom om våra kulturväxter. Vi fortsätter att följa hur alen förändras under hösten och vintern. Genom att uppmärksamma högtider och traditioner värnar vi om vår kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer.

 

Vart ska vi?

Våra mål är att utveckla:

Barnens förståelse för naturens kretslopp

Barnens kulturella identitet och få förståelse för olika kulturer

 

Hur gör vi?

 • vårda och bevara och undersöka hur människan påverkar vår  miljö
 • undersöka hur man kan använda växter på ett hållbart sätt
 • undersöka Allemansrätten
 • utforska språk o kommunikation genom ord, begrepp, sång, rim o ramsor, skrift med  utgångspunkt från temat
 • utforska olika matematiska begrepp
 • bygga och konstruera med hjälp av verktyg t.ex. kniv och såg och få erfarenhet av hur de praktiskt används
 • En av våra traditioner är att ha en eldsfest vilket ökar barnens erfarenhet om hur man förhåller sig kring eld
 • Hur växter kan användas och förvaras på olika sätt t.ex. matlagning, medicin, sylta, torka och spara frön till nästa års sådd.
 • Använda olika tekniker i bild och form med inspiration av naturen och tillverka egna material för skapande (kolkrita)
 • Utveckla barns möjlighet till delaktighet och inflytande genom att utgå från barnens intresse och nyfikenheten av vad som finns att samla i naturen och vilka platser de vill besöka i Världsarvet
 • Vi vill också ta tillvara äldre tiders kunskap
 • Utforska vilka nyttoväxter vi har i vår närmiljö och hur vi kan använda dem.
 • Genom odlingsarbete få förståelse för hur vår matkultur ha utvecklas från bronsåldern till nutiden.
 • Fira och uppmärksamma olika traditioner och binda samman årets kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: