Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Äppelgruppen vt 2021

Skapad 2021-01-26 15:52 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Under våren kommer vi lägga extra fokus på att arbeta med IKT. Barnen kommer få testa på att göra egen film bl a.

Innehåll

Vad?         Äppelgruppen                                      Hösten 2020                                     

Bakgrund och syfte:

Vi har en grupp för de födda -15 på Linden och Lönnen för att barnen ska få möjlighet att lära känna fler barn i samma ålder. Undervisningen kan även anpassas efter åldersgruppen och vad de behöver. Vi kommer att fördjupa oss i några ämnesområden under en kortare tid. Vi har även sett att barnen behöver träna på att samarbeta med en kompis som de inte arbetar med i vanliga fall.

 

Avdelningens mål:

Kunna samarbeta med många olika kompisar och på olika sätt.

Lära sig hur man kan spela in en film med hjälp av olika appar.

Diskutera om allt är sant som finns på internet och tv bl a.

Barnen får skapa bilder som inte är verkliga.

Lära sig skriva sitt eget namn.


Metod:

Vi kommer under närmaste veckorna att dela upp gruppen i två grupper. Den ena gruppen kommer att få arbeta med greenscreen. Där de får göra bilder med sig själv i och diskutera om allt de ser är sant och på riktigt. Den andra grupper kommer få arbeta med IMotion där de får knäppa många kort som sätts ihop till en film. Vi kommer att arbeta med sagan bockarna bruse. Veckan efter byter vi grupper. 

I nästa omgång kommer den ena gruppen få arbeta med greenscreen och göra en film om Bockarna bruse. Den andra grupper kommer arbeta med appen Puppet palls. Där får barnen två och två hitta på egna sagor. Detta för att barnen ska lära sig att samarbeta.

Vi fortsätter att träna på att barnen lär känna igen sitt namn, ljuda sin första bokstav samt träna på att skriva sitt namn.

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att lägga ut i äppelgruppens lärlogg på Unikum. Barnen kan även få se bilder i efterhand för att kunna reflektera över vad vi har gjort vid tidigare tillfällen. Om barnen skapar någonting blir det en dokumentation i sig.

Analys och reflektion:

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: