👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2021-01-26 16:11 i Resursskola Kristianstad
Grundskola 9 Historia Svenska
Litteraturhistoria handlar om hur litteraturen har sett ut under olika epoker i historien, hur författare och deras litteratur påverkades av samhället och sin tid och de påverkat sin tid.

Innehåll

 • Vi börjar med att träna studieteknik för att sedan fördjupa oss i litteraturhistorien.

   

  Du kommer att arbeta med olika epoker tillbaka i tiden och ta del av olika författare och verk.

   

  Du kommer att få se flera program, samt läsa några texter från dessa epoker.

  https://urplay.se/serie/158018-hej-litteraturen

   

  Du kommer att få göra en sammanfattning om de olika epokerna

  Vad kännetecknar epoken? Vad är typiskt för den här tiden?

  Hur har epoken påverkat litteraturen?

  Viktiga verk/författare, ge exempel på texter och vad som gör dem typiska för sin epok?

  Jämföra epoken med dagens samhälle och litteratur, likheter/skillnader? Motivera?

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9