👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2A kapitel 4

Skapad 2021-01-26 17:19 i Bergviksskolan åk F-3 Söderhamn
Du kommer att få lära dig mer om talen 0-100, tiotalsövergångar, addition och subtraktion. Du kommer också får börja med multiplikation och division och lära dig mer om klockan. Vi använder boken men också annat material.
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer att arbeta med sambandet mellan multiplikation och addition och att på olika sätt arbeta med multiplikation. Vi kommer också att träna på tvåans, femmans och tians multiplikationstabelll

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig:

 • samband mellan addition och multiplikation
 • tvåans multiplikationstabell
 • femmans multiplikationstabell
 • tians multiplikationstabell
 • att använda enhet
 • kommutativa lagen vid multiplikation  (2*3 = 6 och 3*2= 6)
 • att använda multiplikation i problemlösning och textuppgifter
 • att kunna visa vilken räknestrategi du har använt

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig detta genom att:

 • Arbeta i din arbetsbok där du befäster metoder och strategier.
 • Delta i diskussioner och samtal om valda strategier och beräkningar. Här får du förklara hur du tänker och pröva olika sätt att lösa uppgifter
 • Arbeta laborativt. i grupp och enskilt där du får diskutera hur man kan göra för att räkna ut en uppgift.
 • Träna på huvudräkning på olika sätt 

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att:

* lösa uppgifter inom talområde 0-100 med addition och multiplikation

* Metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.

* Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

 • i gemensamma diskussioner.
 • i enskilt och i grupp/par-arbete.
 • I genomgångar.
 • i delen , vad har jag lärt mig i arbetsboken.
 • tester och läxor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik - målen att nå i år 3

Begreppsförståelse

På väg mot målen
På god väg att nå målen
Har nått målen
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dom i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan räkneramsan framåt 0-100. Du kan 10-hopp till 100 samt markera tal på hundralinjen
Du kan räkneramsan framåt 0-100. Du kan 10-hopp till 100 samt markera tal på hundralinjen och dela upp tal inom området.
.Du kan räkneramsan framåt och bakåt 0-100. Du kan 10-hopp och 5-hopp till 100 samt markera tal på hundralinjen och dela upp tal inom området.
Du kan beskriva de begrepp vi har arbeta med med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Du kan beskriva några begrepps egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder
Du kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
.Du kan beskriva begreppens egenskaper, ibland använder du symboler och konkret material eller bilder för att förtydliga ditt resonemang.

Taluppfattning

På väg mot målen
På god väg att nå målen
Har nått målen
Du har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Du har strategier för att utföra beräkningar med tiotal och ental. I huvudräkning behöver du visuella bilder för att räkna ut tvåsiffriga additioner och subtraktioner
Du har förståelse för hur positionssystemet är uppbyggt och kan utföra enkel huvudräkning och beräkningar med tiotal och ental.
.Du har god förståelse för hur positionssystemet är uppbyggt och kan utföra huvudräkning och beräkningar med tiotal och ental.