Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning pedagogisk planering (Fritids)

Skapad 2021-01-26 18:32 i Ekkälleskolan Linköping
Grundskola F – 6
En bra och spännande bok kan fånga dej in i en annan värld. Du skulle gärna vilja vara en person som finns i boken., låt oss leka och dramatisera efter eller under lässtunden.. vem vill du vara?

Innehåll

 

Lärmål

 • Lyssna på böcker som läses av äldre elever eller av pedagog
 • Få delta i dramalekar och dramatiseringar av böcker
 •  Reflektera om böckernas innehåll, vilket ökar ordförråd och begrepp.

Arbetssätt/Metod 

 • Dramalekar tillsammans i fritidsgruppen. 
 • Vi kommer tillsammans välja ut böcker som vi kommer läsa och dramatisera tillsammans. 
 • De äldre eleverna från de andra avdelningarna kommer 1 gång / vecka och läser för de yngre. 

 

Dokumentation

Foton med bildtext

 

Utvärdering

Eleverna får i grupp sätta ord på vad de varit med om genom att försöka svara på:

Vad hände? Vad kände? Vad lärde? 
Pedagoger antecknar vad som eleverna svarar  

 • Dokumentation och utvärdering läggs upp på Unikum V.12

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: