👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2021-01-27 07:53 i Kalvalyckans förskola Kristianstad
Förskola
Utmana barnen i deras språkutveckling med hjälp av olika aktiviteter med fokus på språk.

Innehåll

Syfte:

Ge barnen möjlighet att utvecklas och utmanas i sin språkutveckling samt öka deras nyfikenhet och intresse att leka med språket på olika sätt. Skapa förutsättningar för dem att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd, samt förmåga att leka med ord, berätta/uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang.

 

Mål: Vi vill att barnen ska känna sig trygga i att använda sitt talspråk, och ge dem möjlighet till ett rikligt ordförråd. Vi vill att de ska våga uttrycka sina tankar och funderingar, och inte vara rädda för att säga fel.  

 

Metod:

Sagor/berättelser

Samtalskort

Reflektioner i grupp

Aktiviteter/övningar (begrepp, prepositioner, minnesövning)

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18