Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektarbete, Forntiden

Skapad 2021-01-27 08:35 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3) Bild Svenska som andraspråk Slöjd
Vi ska i grupper göra en stop motion film som utspelar sig i forntiden. En grupp har jägarstenåldern, en bronsåldern och den sista järnåldern. Detta projekt sträcker sig över svenska, SO, bild och slöjd.

Innehåll

Innehåll 

Ni ska få bygga forntidsbyar med olika material samt lerfigurer som ska röra sig på området i en film. Ni kommer även att skriva en beskrivande text om er tidsepok med styckesindelning. 

Arbetssätt 

Ni kommer att arbeta både i grupp och enskilt. Slutprodukten filmen kommer att vara ett grupparbete, men det finns moment i projektet ni gör enskilt eller i par. 

Texten ni ska skriva kommer vi att arbeta fram materialet tillsammans, men texten ska skrivas enskilt. 

Bedömning 

Alla delarna kommer att bedömas. I bilden blir ni bedömda kontinuerligt under processen, i Svenska/Svenska som andraspråk kommer jag att bedöma er färdiga text och i SO både kontinuerligt och slutprodukten. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3

Matriser

Sv Sl Bl SO SvA
Projektarbete, Forntiden Bild

Läroplanen

 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  1-3   Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3   Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
 • Bl  1-3   Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Bl  1-3   Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Tekniker, verktyg & material
 • Bl  E 6
Utveckla idéer
 • Bl  E 6

Sv Sl Bl SO SvA
Projektarbete, Forntiden, Svenska/Sva

Läroplanen

 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  1-3   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3   Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3   Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3   Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3   Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
På väg att nå förväntade kunskaper för årskursen
Förväntade kunskaper för årskursen
Skriva texter
 • Sv   3
Kommatering och stavning
 • SvA   3
Söka information
 • Sv   3
Ämnesspecifika ord och begrepp
 • Sv   3

Sv Sl Bl SO SvA
Projektarbete, Forntiden SO

Läroplanen

 • SO   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • SO   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • SO  1-3   Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3   Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3   Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Forntiden
 • SO   3
Tidslinjer och tidsbegrepp
 • SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: