👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik (optik) 8B v 48- v3 Nyversion

Skapad 2021-01-27 09:49 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Planering för fysik/optik klass 8 b v 48- v3

Innehåll

Preliminär planering optik klass 8 B HT 20 -V 21 Nyversion

 

Kunskapskrav för

E

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner av optik

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har grundläggande kunskaper om optik och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband. Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt,

 

C

Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner av optik. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.Eleven har goda kunskaper om optik och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier

 A

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om optik. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter .Eleven har mycket goda kunskaper om optik och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara  och visa på samband inom dessa och något generellt drag och visa på samband inom dessa med mycket god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.Vecka

Dag

Moment

48

tis hel

Optik läran om ljus. Boklån. Ljusstrålar, varför syns föremål? Reflektion i plan spegel s 66-68, andra typer av speglar konkava och konvexa, brännpunkt

Studieuppgifter tex 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163

 

ons halv

Ev labb reflektion av ljus i häfte sid 1 nr 1-5, konkav spegel nr 6-8, konvexspegel nr 9-10 . Ev frågor nr 11-14 både konkav och konvexspegel

49

tis hel

Bilstrålkastare, ljusets brytning luft till vatten och vatten till luft, totalreflektion och fiberoptik s 69-70

Studieuppgifter tex 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175

 

ons halv

Ev labb L32 Ljusets brytning i vatten och mynt med frågor 1 och 2 se sid 79 läroboken (TEFY) alt labb i häftet Vattenyta  nr 34-36+ 37-38 Ljusets brytning och reflektion sid 3 och 4 i häfte halvcirkelformad lins nr 22-23, prisma nr 24-25, variera infallsvinkeln nr 27-30. Rätblock nr 31-32

50

tis hel

Linser negativa och konkava, belysning, spektrum i prisma s 71-72

Studieuppgifter tex 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187

 

ons halv

Labb linser i häftet sid 6 konvex lins nr 39-43 och konkav lins nr 44-45 + ev nr 46 se genom linser.

51

tis hel

Polariserat ljus, laser, (ev fyrfärgstryck). Hur ögat behandlar ljus. Kikare, mikroskop, kamera, proejketor sid 73-75, 76. Studeiuppgifter 189, 190, 192 ev, 193, 194, 195

 

ons halv

Läs om ögat sid 6,7 i häftet, Glasögon/linser gör nr 47-49. Jobba i kapp med studieuppgifter

2

tis hel

Repetition

 

ons halv

Repetition

3

tis hel

ProvLaborationer

 

Ni behöver inte göra riktiga labbrapporter till dessa  sk elevlaborationer Bordsoptik laser (Sagitta). Uatn numrera frågorna i häftet och ge svar på dem. Lämna in inom en vecka och skriv namn på alla deltagare. Ingen grupp mer än 3 personer!

 

Läsanvisningar se nästa sida!

Läs i Fysik Lpo 2 (TEFY) sidor  66-73, 75-76. Obs sid 74 utgår samt sid 76 om projektorer

 

Studieuppgifter: nr 155-195. Genom att sid 74 utgår behöver du inte göra studieuppgifter: 191, 192

 

De görs lite efter ambitionsnivå: 

Svarta uppgifterna är mera för E

Blå uppgifter  är mera för C

 

Röda uppgifter är mera för A