Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2021-01-27 09:51 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Fysik Teknik Biologi Kemi
Hållbar utveckling handlar om hur vi människor kan leva bra liv, men som också är bra för vår jord.

Innehåll

Syfte

Vi kommer under en tid framöver att jobba med hållbar utveckling. Vi kommer lära oss om på vilka sätt naturen är viktig för oss och på vilka sätt vi kan påverka den. 

Undervisning

Vi kommer under resten av våren arbeta med flera olika delområden som alla har med hållbar utveckling att göra. 

 • Ekosystemtjänster
 • Växthuseffekten
 • Energikällor
 • Vatten och skog
 • Mat
 • Återvinning

Vi kommer att jobba med alla NO-ämnen (biologi, fysik, kemi) och teknik.

För att lära oss kommer vi att:

 • ha genomgångar
 • gruppdiskussioner
 • läsa faktatexter
 • skriva egna texter
 • titta på filmer
 • göra grupparbete
 • värderingsövningar
 • göra analyser över händelser
 • ta fram en modell av en egen miljöprodukt

Lärandemål

 • Känna till hur människan är beroende av naturen. 
 • Känna till hur människan påverkar naturen. 
 • Känna till hur våra val av konsumtion (mat och saker) påverkar naturen. 
 • Kunna ge exempel på olika saker vi kan göra för att spara på naturresurser. 
 • Känna till varför vatten är en så viktig naturresurs. 
 • Känna till för-och nackdelar med olika energikällor. 
 • Kunna förklara begreppen. 
 •  
 • Kunna genomföra ett enkelt teknikutvecklingsarbete
 • Kunna dokumentera teknikarbetet

Bedömning

 • Diskussioner, i stora och små grupper
 • Spela in en podd
 • Skriva faktatexter
 • Test
 • Grupparbete
 • Egen uppfinning

Matriser

Fy Bi Tk Ke
Hållbar utveckling- Biologi

Nivå 1
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Mer än godtagbara kunskaper
Nivå 3
Utvecklingsområde
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Använda information och anpassa framställning
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Biologiska sammanhang och begrepp
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Beroende av och påverkan på naturen
Du kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Fy Bi Tk Ke
Hållbar utveckling- Fysik

Nivå 1
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Mer än godtagbara kunskaper
Nivå 3
Utvecklingsområde
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Använda information och anpassa framställning
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Fysikaliska fenomen och begrepp
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Energins källor
Du kan beskriva och ge exempel på energikällor med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Fy Bi Tk Ke
Hållbar utveckling- Teknik

Rubrik 1

Nivå 1
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Mer än godtagbara kunskaper
Nivå 3
Utvecklingsområde
Genomföra arbeten
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Dokumentera
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Förändringar över tid, fördelar och nackdelar
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: