Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2021-01-27 10:44 i Tallbacksskolan Tierp
Arbetsområdet tar upp Europas länder och dess namngeografi, natur- och kulturlandskap, klimat och befolkning. Vi kommer även ägna lite tid åt att förbättra våra kartkunskaper.
Grundskola 5 Geografi
Nu ska du få följa med på en resa genom Europa. Du ska få bekanta dig med flera länder och jämföra dem med varandra. Det ska du göra genom att lära dig om Europas namngeografi, natur- och kulturgeografi, klimat och befolkning.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

När du arbetar med området Europa ska du utveckla din förmåga att:

 • Använda geografiska begrepp.
 • Använda kartor och andra geografiska källor.
 • Beskriva lägen och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska lära oss detta genom att:

- Samla in fakta och sammanställa denna.

- Diskutera tillsammans i klassen.

- Tittar på Geografens testamente.

- Lära oss med om Europas namngeografi (länder, städer, hav/sjöar/floder och berg) genom olika internetsidor.

- Jämföra länder (se skillnader och likheter).

Vad som kommer att bedömas:

Din aktivitet under klassrumsdiskussionerna

Din arbetsinsatsen under lektionerna

Ditt eget skriftliga arbete  om ett europeiskt land 

 

 

Hur du får visa vad du kan:

Jag kommer att följa hela ditt arbete och lyssna till dina resonemang och diskussioner, på det viset har du möjlighet att visa vad du kan under hela perioden. Du kommer också att få visa vad du kan i ditt skriftliga arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
bedömningsmatris

Rubrik 1

Europa
-----------}
-----------}
-----------}
Begreppslig förmåga
Viktiga ord och begrepp.
Du använder några korrekta och ämnesspecifika begrepp.
Du använder flera ämnesspecifika begrepp, som dessutom förklaras och används på ett begripligt och korrekt sätt.
Du använder i stor utsträckning ämnesspecifika begrepp, vilka visar att du har en fördjupad kunskap om ämnet.
Analysförmåga
Jämföra och se samband.
Du gör någon eller några jämförelser och ser något samband.
Du gör relevanta jämförelser. Du har förmåga att se likheter och skillnader och du beskriver orsaker och konsekvenser på ett enkelt men tydligt sätt.
Du gör mycket relevanta jämförelser/analyser. Du visar att du kan växla mellan olika perspektiv och kan föreslå egna lösningar på komplexa problemställningar.
Förmåga att hantera information
Söka information och hantera den
Du kan hitta enklare fakta i oilka typer av källmaterial. Du använder och bearbetar informationen från ett par källor.
Du letar aktivt upp olika källmaterial för att få idéer till ditt arbete. Du kan välja ut och värdea den information som passar uppgiften. Du använder också flera olika källor och granska dm på ett kritiskt sätt.
Du visar stor förmåga att leta upp, välja ut och kritiskt granska och värdera det material som passar bäst till ditt arbete. Du undersöker och jämför oilka källor.
Kommunikativ förmåga
Egna åsiker och din förmåga att uttrycka dig.
Du lyfter fram vissa egna åsikter och ståndpunkter och motiverar dessa på ett enkelt men förståeligt sätt. Du har visat att du kan framföra och bemöta argument.
Du visar god förmåga att uttrycka åsikter och ståndpunkter. Du motiverar även dina åsikter och ståndpunkter på ett tydligt sätt. Du framför och bemöter argument och kan i viss mån resonera kring andras argument.
Du visar mycket god förmåga att uttrycka åsikter och ståndpunkter. Du motiverar även dina åsikter och ståndpunkter på ett djupgående sätt. Du framför och bemöter argument och kan resonera kring andras argument på ett mer avancerat sätt.
Kartkunskap
Du kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register. Du visar att du förstår kartan och dess uppbyggnad med väderstreck, naturtyper, färger, symboler och skala.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor på ett väl fungerande sätt.
Muntlig presentation
Du kan genomföra en muntlig redovisning på ett sätt så publiken förstår.
Du kan på ett enkelt sätt genomföra en muntlig redovisning, när det gäller röd tråd, struktur och innehåll.
Du kan på ett utvecklat sätt genomföra en muntlig redovisning, när det gäller röd tråd, struktur och innehåll.
Du kan på ett välutvecklat sätt genomföra en muntlig redovisning, när det gäller röd tråd, struktur och innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: