👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska-läsförståelse åk 6 vt 2021

Skapad 2021-01-27 10:44 i Kärna skola Linköping
Grundskola 4 – 6 Engelska
Läsning och läsförståelse är en central del för undervisningen i engelska. Genom läsningen får du ordförståelse som gör att du senare både kan skriva och tala på engelska. Under det här momentet kommer vi därför att arbeta med läsförståelse på olika sätt för att öka din måluppfyllelse i ämnet engelska.

Innehåll

 

Det här ska du visa att du kan:

 • Förstå innehållet i en skriven text
 • Kunna svara på frågor till en skriven engelsk text
 • Välja och använda någon strategi för läsning

 

För att lära dig kommer du att:

 • Läsa olika slags texter och svara på frågor till texterna både muntligt och skriftligt
 • Översätta texter och samtala kring texterna
 • Arbeta med olika typer av texter från Kimstudies.com, Gleerups och Tummen upp där vi övar olika lässtrategier
 • Träna på att uppmärksamma betydelsebärande ord i en text
 • Arbeta med att öka ditt ordförråd för att du ska ha större förståelse när du läser texter
 • Arbeta enskilt, i par och tillsammans med hela klassen

 

Du visar vad du kan när du:

 • Kan svara på frågor på textens innehåll
 • Genomför olika slags läsförståelsetester
 • Kan välja och använda någon läsförståelsestrategi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Läsförståelse - engelska

F
E
C
A
Förstå skrift
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven har ännu inte visat detta.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven har ännu inte visat detta.
Eleven visar sin förståelse genom att svara på läsförståelsefrågor på ett enkelt sätt.
Eleven visar sin förståelse genom att svara på läsförståelsefrågor på ett utvecklat sätt.
Eleven visar sin förståelse genom att svara på läsförståelsefrågor på ett välutvecklat sätt.
Välja och använda strategi
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven har ännu inte visat detta.
För att förstå innehållet i texter kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att förstå innehållet i texter kan eleven välja och använda sig av några strategier för läsning.