👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål engelska

Skapad 2021-01-27 10:58 i Modersmål Sandviken
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi ska under de kommande veckorna arbeta med temat sagor. Du kommer lyssna på olika sagor, lära dig hur en saga är uppbyggd och vad som är typiskt för en saga. Som avslutning ska du bli sagoförfattare och skriva en egen saga.

Innehåll

Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med temat sagor. Vi kommer att utgå från cirkelmodellen som grund. 

 

 

1. Vi inleder temat genom att samtala och diskutera om olika sagor och hur en saga är uppbyggd med en tydlig början, mitten och slut. Detta ska vi göra med hjälp av fyrfältaren: 

2. Vi kommer att läsa och lyssna på enkla sagor och sammanfatta dessa med hjälp av fyrfältaren. Vi kommer skriva stödord tillsammans. Sedan ska du arbeta tillsammans med en kompis och formulera meningar utifrån dessa. Detta kommer ni att upprepa några gånger för att bekanta er med arbetssättet samt öva på hur en saga är uppbyggd. 

3. Vi ska skriva en gemensam saga utifrån samma arbetssätt som ovan. 

4. Avslutningsvis kommer du få skriva en egen saga, utifrån samma arbetssätt som ovan, rita bilder till din saga och skapa en egen bok.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3